Civocracy

Thema(s):
E-democratie

Online participatie zal een steeds grotere rol gaan spelen. Civocracy ontwikkelt daarvoor het optimale platform.

Het doel van Civocracy is om burgers bij politieke en maatschappelijke zaken te betrekken. Wij hebben een online platform ontwikkeld dat constructieve discussie en gezamenlijke besluitvorming tussen belanghebbende partijen (bedrijven/ organisaties/ burgers) mogelijk maakt en actieve betrokkenheid van burgers stimuleert. Civocracy zorgt voor een discussie op hoog niveau, op een genuanceerde manier. Met Civocracy streven we naar online interactie, met een duidelijke verwijzing naar offline mogelijkheden om betrokken te zijn. Neem vooral een kijkje op ons platform: www.civocracy.org.

Ons neutrale online platform biedt een overkoepelende structuur per onderwerp en geeft mensen de kans om van zich te laten horen, met gebruik van de nieuwste digitale mogelijkheden. Gewoon thuis, vanaf de bank, met de iPad op schoot. Zodat je méér mensen bereikt dan degene die altijd al naar een inspraakavond komen.

Een goed luisterende en communicerende gemeente kan meer draagvlak creëren en irritatie voorkomen. Daardoor zijn er minder bezwaren achteraf en dat bespaart tijd.

Civocracy maakt het mogelijk om ook wijk-overstijgende problemen aan te pakken. Door uitwisseling en samenwerking op een hoger niveau kunnen burgers ook leren over de problemen die plaatsvinden in andere wijken. Dit leidt tot echte ‘empowerment’.

Vernieuwend

De huidige democratie maakt nog niet optimaal gebruik van de huidige digitale mogelijkheden. Civocracy onderzoekt de beste manieren om burgers te betrekken bij de politiek en integreert die in haar online platform. Zo verbindt Civocracy alle belanghebbende partijen en faciliteert een constructieve discussie, die waardevolle input levert in de besluitvorming van gemeenten. Hierdoor worden betere besluiten genomen met meer draagvlak.

Civocracy brengt belanghebbende partijen aan tafel. Daardoor is de kwaliteit van de discussie hoog en wordt de inbreng van burgers gehoord door de beslissingsbevoegde partijen.

Waar staan jullie nu?

Marcel Wildschut van gemeente Losser zegt over Civocracy:

Als gemeente Losser zijn we steeds op zoek naar manieren waarop we inwoners kunnen betrekken bij de voorbereiding op besluitvormingsprocessen. Traditioneel doen we dat via informatie- en beginspraakavonden, maar in de huidige (digitale) samenleving vinden we dat we inwoners ook via nieuwe methoden de gelegenheid moeten bieden hun bijdrage te leveren. In de opzet van het platform Civocracy hebben wij de toegevoegde waarde herkend. De ondersteuning vanuit het team van Civocracy ervaren wij als zeer betrokken en enthousiast. Wij ervaren het platform als een welkome aanvulling op de bestaande traditionele methoden.

 

De gemeente Losser (Nederland) en Potsdam (Duitsland) zijn onze ‘launching customers’.

Verder hebben we in april/mei 2016 een succesvol project gedaan met de provincie Noord-Holland. Noord-Holland heeft 6 weken lang 3 onderwerpen aangekaart op Civocracy. Er waren ruim 100 constructieve reacties! Hier lees je het bericht op Binnenlands Bestuur. Het meest succesvolle onderwerp was de bevordering van biodiversiteit. De provincie neemt uit de reacties ruim 10 concrete nieuwe punten mee in het economische beleid. Het was dus echt van toegevoegde waarde!

In juni/juli 2016 zijn er in Losser twee onderwerpen actief geweest: Hondenbeleid en Zwerfafval. Er waren ruim 60 constructieve reacties! Losser bouwt op deze manier een community van betrokken burgers op en bij de opening van een nieuw onderwerp krijgen die allemaal een notificatie-mail. Dat is het begin van een digitale communicatie die constructief is, en burgers en politiek dichter bij elkaar brengt.

In september starten de gemeente Veere en Nice metropole (Frankrijk).

Ben je nog op zoek naar een nieuwe gemeente en wat verwacht je daarvan?

Wij zijn nog op zoek naar nieuwe gemeenten. Civocracy biedt gemeenten de kans om op een transparante manier meer burgers te betrekken bij hun besluitvormingsproces.

Een abonnement bij Civocracy omvat een account waarmee de gemeente zelf onderwerpen kan aankaarten. Civocracy biedt ondersteuning bij het aanmaken, lanceren en monitoren van de onderwerp-pagina’s. Kijk op onze website: civocracy.org/services voor meer informatie over onze diensten.

Impact

Civocracy zal de manier waarop gemeenten, burgers en ondernemers met elkaar communiceren verbeteren en zal leiden tot meer betrokkenheid van burgers.

Overdraagbaar

Alle gemeenten kunnen een samenwerking aangaan met Civocracy.

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *