Tussenstand & factsheet zomer 2016

Ruim een jaar na de start van de Democratic Challenge, acht maanden na de start van de tweede fase en vijf maanden na de overgang naar de VNG is het tijd voor een tussenstand. Er is hard gewerkt en veel bereikt in dat jaar. We beschrijven in deze tussenstand de eerste bevindingen over de eerste helft van 2016. Op basis daarvan doen we een voorstel voor de uitvoering van de DC in 2017. Deze tussenstand is een voortgangsrapportage voor het gesprek met VNG en BZK op 9 juni 2016.

In de zomer van 2016 is daarnaast een factsheet samengesteld die de voortgang van de Democratic Challenge weergeeft. Deze factsheet bevat de volgende onderdelen:

  • Output start 2015 – zomer 2016
  • Tijdlijn
  • Samenvatting kennisagenda
  • DC Platform
  • Enquête experimenten maart 2016
  • Eerste bevindingen DC
  • Begroting 2016
  • DC Doelenboem
  • Overzicht status eerste 99 experimenten

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!