E-democratie

Binnen dit thema richten we ons op digitale toepassingen die de invloed (en informatiepositie) van burgers vergroten. Onderzoek wijst al jaren uit dat er een dringende behoefte aan meer (directe) betrokkenheid bij beleid en politiek bestaat. Door de voortschrijdende digitale technologie ontstaan er steeds meer mogelijkheden om invloed vorm te geven. We moeten echter constateren dat er binnen de lokale democratie nog maar mondjesmaat van digitale toepassingen gebruikt wordt gemaakt. Binnen de democratic challenge stellen wij onszelf binnen dit thema dan ook verschillende doelen:

  1. Het verbinden van vraag (gemeenten) en aanbod (ontwikkelaars).
  2. Meer bekendheid generen voor succesvolle e-democratische innovaties.
  3. Het vervullen van een platformfunctie waardoor interactie ontstaat tussen de verschillende experimenten.
  4. Het analyseren van de experimenten en de kennis die we hiermee op doen voor anderen beschikbaar maken.

Het bijzondere van dit thema is dat het raakt aan alle andere thema’s van de DC. Ten aanzien van alle aspecten van de lokale democratie kan techniek een vernieuwende rol vervullen. Dat zie je ook aan de verscheidenheid van de experimenten die reeds zijn aangemeld.

icoontjes6 2017 

Wat kunnen we leren van de ervaringen van de nieuwe generatie toepassingen in de e-democratie? Dat is de kernvraag van het thema E-democratie. In 2017 werd, in samenwerking met onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een onderzoek uitgevoerd naar de implementatie en ervaringen met deze tools. Om uiteindelijk gemeenten te helpen met e-democratie. Het resultaat kun je lezen op de volgende website: www.e-dem.nl

Kennismakelaar

Dit leertraject is, anders dan alle andere leertrajecten, volledig belegd en uitgevoerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties. Zij werkten samen met Netwerk Democratie, het Rathenau instituut en D-Cent. Meer informatie is te vinden via: www.e-dem.nl

icoontjes6 Experimenten: 

Betrokken partijen

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken
  • NetDem
  • Rathenau instituut

 

 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!