Wat bieden we?

We bieden op de volgende manieren ondersteuning:

Thema-ondersteuning

De Democratic Challenge is geen subsidie maar een experimenteer- en leerprogramma. We leren van lokale democratie-experimenten binnen een aantal specifieke thema’s. De ondersteuning van de experimenten vindt vooral plaats binnen de thema’s. Daar worden leerprocessen georganiseerd, kennisvragen geformuleerd, wetenschappers betrokken, kennis ontwikkeld en verspreid.

Elk thema heeft een kennismakelaar die de ondersteuning op zijn eigen manier vorm geeft. Denk hierbij aan het opzetten van een leerkring, organiseren van uitwisselingen, één-op-één contact, het verbinden aan experts of maken van een publicatie. De kennismakelaar is (samen met DC-contactpersoon) aanspreekpunt voor de experimenten.

Expertise

Het DC netwerk bestaat uit een groot aantal deskundigen die we kunnen benaderen voor specifieke experimenten. Denk aan ontwerpers, wetenschappers, bestuurders, journalisten, vormgevers… Bij specifieke ondersteuningsvragen zal gezocht worden naar expertise. 

Exposure

Experimenten krijgen een podium om zichzelf te presenteren voor een groter publiek door publicaties en kennisdeling, of worden onder aandacht gebracht via de site of social media.  Een aantal experimenten dat er echt uitspringt wordt door ons “in de etalage” gezet: nog meer exposure dus!

Zoeken naar financiering

De Democratic Challenge is geen subsidieprogramma, maar een leerprogramma. Financiële ondersteuning van onze kant is om die reden niet mogelijk. Wel helpen we experimenten met het zoeken naar financiering, indien ze daar behoefte aan hebben.

Regelruimte

Mocht het nodig zijn dan kunnen we – bijvoorbeeld via de experimenteerwet – helpen bij het creëren van ruimte in landelijke of lokale regelgeving.

Experiment Zoekt Gemeente

Experimenten die nog zoeken naar een gemeente om een pilot uit te voeren kunnen meedoen aan het deelprogramma Experiment Zoekt Gemeente. De DC helpt dan bij de matching tussen gemeente en experiment, oa door de organisatie van een Dragons Den pitch voor geïnteresseerde gemeenten.

Ben jij een ‘Gamechanger’?

Een beperkt aantal experimenten kunnen in overleg worden aangewezen als ‘Gamechanger’. Voor deze experimenten is extra (financiële) ondersteuning en exposure mogelijk. Dit zijn experimenten met (in potentie) een hoge impact, goed overdraagbaar, sterk vernieuwend en voorbij de initiatiefase.

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!