Wat vragen we?

Begin 2015 verzamelden we 99 experimenten. Die vind je (bijna) allemaal terug op deze website. Maar daar houdt het niet mee op. Ook jij kan mee doen! Ben jij bezig met lokale vernieuwing? Dan ondersteunen we jou graag. Wij nemen je experiment dus niet over, de uitvoering blijft bij jou. Maar we helpen je wel graag verder. Is jouw idee:

Lokaal
De challenge gaat over vernieuwing van de lokale democratie. Projecten die landelijk zijn, over de provincie of het waterschap gaan of over democratie in maatschappelijke sectoren als onderwijs of zorg, vallen hier niet onder.

Concreet
De challenge stimuleert van denken naar doen, helpt om nieuwe plannen ook werkelijk in praktijk uit te proberen. Het gaat om de uitvoering, niet om idee├źn, essays of gedachtenexperimenten.

Vernieuwend
Democratic Challenge zoekt creatieve, inspirerende projecten met een andere aanpak van lokale democratische processen. Dat is meer dan een publieksdebat, een inspreekuur of een burgerpanel.

Duurzame impact
We richten ons op projecten die een structurele verandering in de lokale democratie beogen. Geen eenmalige activiteiten zonder impact voor de langere termijn.

Uitvoeringskracht
De initiatiefnemer heeft voldoende enthousiasme en capaciteiten om er een succes van te maken en er is betrokkenheid bij relevante partijen.

Overdraagbaar
Democratic Challenge kijkt vooral naar lokale projecten die ook voor andere gemeenten interessant zijn, projecten waar anderen van kunnen leren.

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!