Wijkboekhouding

De wijkboekhouding brengt de publieke, private en particuliere geld- en waardestromen van een wijk of gebied in beeld. Wat kost het om de mensen en de wijk draaiende te houden? Hoeveel geld stroomt er de wijk in? En waar wordt dat geld aan uitgegeven? En wat is er aan vakmanschap, ondernemende kracht, groen, gebouwen, kennis, onderwijs, zorg, cultuur, historie?

De wijkboekhouding bouwt aan een platform waarin deze geld- en waardestromen inzichtelijk worden en waar verschillende partijen zelf aan bij kunnen dragen. Op deze manier zorgt de wijkboekhouding voor meer transparantie en bewustwording en dat draagt bij aan het versterken en vernieuwen van de lokale democratie.

Waarom is een wijkboekhouding nuttig?

We leven in een tijd waarin steeds meer mensen de voordelen zien van collectief ondernemen. Er zijn talloze voorbeelden van maatschappelijke initiatieven in dorpen, wijken, gemeenten. Het Spijkerkwartier in Arnhem is een voorbeeld waar mensen samen energie opwekken, taken van de gemeente willen overnemen omdat het samen beter, waardevoller en goedkoper kan.

Je zou kunnen zeggen dat gemeenschappen (een buurt, dorp of wijk) zich gaan gedragen als een bedrijf. De wijkboekhouding laat zien waar in een gemeenschap de kansen liggen om samen ondernemend te gaan werken, bijvoorbeeld op het gebied van zorg, energie, afval, groen.

Wat is er zo bijzonder aan de wijkboekhouding?

De wijkboekhouding combineert open data (bv van CBS) met lokale data (de lokale natuurvereniging telt het aantal bomen in de wijk en voegt dit toe). Hierdoor ontstaat gedetailleerde informatie over een wijk of dorp.

De wijkboekhouding maakt het mogelijk elk gewenst aggregatieniveau te kiezen (aantal straten, deelgebieden, een hele wijk).

Op basis van de informatie van de wijkboekhouding kan een wijk of dorp in gesprek gaan met de gemeente over samenwerking of geheel eigen, ondernemende businessmodellen maken om zelf, collectief een aantal vitale functies in een wijk te gaan organiseren (bv zorg).

icoontjes12 2017

Nu de Community of Practice is afgerond is de volgende stap het testen van de demoversie in meerdere wijken. Daarvoor worden meerdere gemeenten gezocht. Bent u geïnteresseerd om te experimenteren met een wijkboekhouding? Neem contact op met: carla@transitiereizen.nl of patricia@transitiereizen.nl.

icoontjes12 Kennismakelaars: Carla Onderdelinden & Patricia van der Haak

Contact: carla@transitiereizen.nl & patricia@transitiereizen.nl

Functie: Carla Onderdelinden en Patricia van der Haak zijn de makers en bedenkers van transitiereizen. Zij zijn ontwerpers van de nieuwe economie en duurzame samenleving.

icoontjes12 Experimenten: 

Van eerste fase naar tweede fase 
In juni is de eerste demoversie van de Wijkboekhouding opgeleverd. Zie: http://www.wijkboekhouding.nl/demo/.  Goed nieuws! Hiermee heeft de wijkboekhouding de eerste fase afgerond. De tweede fase zal bestaan uit het draaien van pilots. Hiervoor zoekt de Wijkboekhouding nog naar pilotgemeenten. Wil je experimenteren met een (vorm van) wijkboekhouding, neem dan contact op!
Artikelen en meer informatie

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!