Leren van experimenten

Om eerste lessen van experimenten te kunnen delen, maken we dit jaar een reeks van tien bijzondere projecten: ‘Beproef de Formule’! De eerste vier zijn klaar en hier te lezen!

Samen leren en werken aan de stad
Breda Begroot
Z-Battle
Experimenteren met de raad
Gemeenschapskunst met KHOR II in Rimburg
Mooi, Mooier Middelland
Raad op pad
D'ran festival
We zijn begonnen. Burgerbegroting in Nederland (handreiking)
Eerste hulp bij overheidsparticipatie
Hoe dan?! Meervoudige democratie
Toolkit Loting
Toolkit Overheidsparticipatie & Veranderprocessen
Democratisch zakboekje
Experimentenwaaier
Lokale democratie special
Dorps- en wijkdemocratie
Handreiking burgeraudits
Handreiking kernendemocratie
Een nieuwe pijler onder de democratie
Essay burgerjournalistiek
De revitalisering van onze democratische cultuur
Naar een lokaal democratisch akkoord
Een blik van buiten
Raadgever vernieuwing lokale democratie
Ambtelijk vakmanschap
Overheidsparticipatie en omgevingswet