Naar een Nieuwe Participatiepraktijk

Thema(s):
Veranderprocessen & overheidsparticipatie

De gemeente Bergen wil naar een nieuwe manier van inwoner- en cliëntparticipatie in het sociaal domein. Een vorm die praktisch werkt, veel mensen bereikt en direct input geeft voor beleid. En vooral reactie geeft op de manier waarop de gemeente beleid uitvoert. Van een formele participatiestructuur naar een informele participatiepraktijk. Informele vormen van participatie blijken effectiever omdat je ermee meer verschillende (groepen) mensen met meer ervaringskennis bereikt. Voor concrete, kortdurende input zijn meer mensen bereid zich in te zetten. Dit past in de huidige, snel veranderende maatschappij. Bergen denkt aan verschillende vormen, gericht op diverse doelgroepen die we op verschillende momenten kunnen inzetten. Het palet van informele, maar gerichte participatie vormt uiteindelijk ons participatiebeleid. Bergen zoekt via de challenge meedenkers bij de veranderingen, hulp bij nadere innovaties en concrete ideeën voor communicatie.

Vernieuwend

Nieuw aan onze werkwijze is de beleidswijziging van formele naar informele participatie, waarbij de som van de onderdelen het geheel gaat vormen. De onderdelen worden jaarlijks bepaald op basis van wettelijke bepalingen, lokale behoefte en doelgroepenbenadering.
Hiermee stappen we af van formele participatie met een Wmo/wwb raad of adviesraad. De leden werden benoemd, kregen een vergoeding en er ging veel energie zitten in agendabepaling, overleggen en verslaglegging.
We starten met een aanpak die ons direct veel inhoudelijke informatie oplevert, een directe reactie geeft van gebruikers/betrokkenen op de wijze waarop we zaken uitvoeren. Want dat is wat mensen direct merken. We starten met informele vormen om zo meer verschillende (groepen) mensen en meer ervaringskennis te bereiken. Dit past ook in een tijdsgeest waarin mensen minder geneigd zijn zich voor langere tijd te verbinden aan formele posities. Terwijl ze wel een bijdrage willen leveren aan concrete, kortdurende input.

Daarnaast geven we de informele participatie ‘doelgroepgewijs’ vorm. Hierdoor kunnen we participatie gericht inzetten en variëren in manieren om informele participatie in te zetten.

Impact

Een groter aantal inwoners dan tot nu toe heeft meegedacht en meegesproken over het gemeentelijk beleid en de uitvoering in het sociaal domein. We hopen en verwachten dat het direct in gesprek gaan met onze inwoners leidt tot een betere relatie tussen inwoners en gemeente. We denken op deze manier ook een grotere betrokkenheid bij de lokale gemeenschap tot stand te kunnen brengen en lokale democratie echt weer van onderop vorm te geven.

De gemeenteraad heeft zich herbezonnen op haar rol en taken, om ruimte te maken voor de democratie van onderop. Dit betekent enerzijds durven loslaten, anderzijds kaders blijven stellen en blijven controleren. Als gezegd laten we de informele participatie niet zwemmen. We verbinden het met het formele circuit van de gemeenteraad. Dit doen we door onze jaarplanning vast te laten stellen door de raad en de opbrengsten met de raad te delen.

Overdraagbaar

De aanpak, uitvoering en resultaten leggen we kort en bondig vast. Ook over de acties als gevolg van de raadplegingen communiceren we met de deelnemers, het dorp/de inwoners, de raad en intern met onze collega’s. Dit stellen we ook beschikbaar aan de Democratic Challenge. Als het gewenst is, zijn we ook bereid mondelinge toelichting te geven en/of enkele inwoners te vragen hun ervaringen in het land te delen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *