Democratische vaardigheden

Binnen het thema Democratische Vaardigheden werken een aantal initiatieven aan het stimuleren van de ontwikkeling van democratische vaardigheden. Zowel in het onderwijs als daarbuiten. We stellen de experimenten en hun behoeftes telkens centraal. Met sommige experimenten werken we samen het ontwerp van het experiment, terwijl we met andere initiatieven vooral kijken hoe opdrachtgevers het beste benaderd kunnen worden. Of er duurzame financiering gevonden kan worden. Op deze manier werken we met onder andere de experimenten Listen Up, de Luisteracademie, Demos, We Kunnen Elkaar Nog Meer Vertellen en DOE-040 binnen de themagroep. Kennisvragen die binnen de themagroep onderzocht worden zijn:

1)    Wat zijn effectieve factoren voor het ontwikkelen van democratische vaardigheden (bij jongeren)? 

2)   En hoe verhouden we ons tot de verschillende bestaande analyses en discussies over het politiek stelsel en vernieuwende democratische stromingen?

icoontjes8 2017

Dat democratische vaardigheden een belangrijke maar tot nu toe beperkte rol spelen binnen de lokale democratie, wordt steeds duidelijker. Hoe zorgen we er voor dat deze kennis bijdraagt aan de ontwikkeling van democratische vaardigheden? Begin 2017 is met een aantal succesvolle experimenten een ‘netwerk democratische vaardigheden’ gestart. Dit netwerk biedt in samenwerking met de VNG-Academie een aantal modules aan die binnen en buiten het gemeentehuis kunnen worden toegepast. De modules zijn te vinden op de pagina professionaliseringsaanbod.

icoontjes8 Kennismakelaar: Bram Eidhof

Contact: bram@publiekewaarden.nl

Functie: actie-onderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden

“Ik doe mee met de DC omdat ik gefascineerd ben door onze democratische cultuur. En alle initiatiefnemers veel energie hebben om met hun inzichten een concreet verschil te maken. Dat proces voeden en samen naar oplossingen zoeken, daar word ik enthousiast van. Want democratische vaardigheden zijn vandaag de dag meer nodig dan ooit.

Je kunt mij altijd vragen om…

  • een business plan aan te scherpen
  • feedback op een tekst of pamflet
  • inhoudelijke tips over wat werkt bij de ontwikkeling van democratische vaardigheden”

icoontjes8 Experimenten: 

Artikelen en meer informatie

Democratic Challenge – Discussiepaper

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!