Dorps- en wijkdemocratie

In de Democratic Challenge heeft een aantal experimenten vragen die te maken hebben met democratische principes binnen de ‘Dorps- en wijkdemocratieën’ zelf.

Toelichting

Burgers die betrokken zijn bij burgerinitiatieven zijn niet zonder meer representatief voor alle burgers in de buurt of dorp. Het is belangrijk dat de belangen van andere burgers ook aan bod komen. Hans Kessens (van experiment “Naar hogere spelniveaus in ‘buurtkracht en buurtdemocratie /Buurtkiep” in Den Bosch) gaat op dergelijke vraagstukken in. Hij benadrukt dat het streven naar wijk- en dorpsdemocratie vraagt om verantwoord democratisch handelen, vooral ook van de bewoners zelf. Dat zouden zij zelf moeten organiseren. Daarbij gaat het om democratische waarden als: Voor-én tegenspraak organiseren (initiatiefnemers staan open voor tegenspraak en weten deze ook te organiseren), Openheid (initiatieven sluiten geen deelnemers uit; de discussie over idee en uitvoering wordt in openheid gevoerd) en Verbinden (het vermogen om belangen te kunnen verenigen en op een goede manier kunnen omgaan met minderheden/meerderheden).

Aanpak

Het thema bevindt zich in de opstartfase. Kennisvragen die aan de orde komen zijn:  

  1. Wat zijn democratische waarden voor wijk- en dorpsdemocratie? Zijn die anders dan bij de gemeente?
  2. Hoe kunnen deze democratische waarden worden vormgegeven (welke instrumenten)?
  3. Welke rol is hierin weggelegd voor burgers zelf, voor de gemeente, voor evt. andere partijen?

icoontjes2 2017

In 2017 startte een Community of Practice rondom het versterken van wijk/dorpsdemocratie.  We stelden het experiment centraal, zetten in op intervisie, kennisdeling en kennisontwikkeling. De lessen hieruit worden aangeboden aan colleges en gemeenteraden van 2018 en opgenomen in de publicatie dorps- en wijkdemocratie.

Planning

  • Bijeenkomst 1 – Den Bosch : 13 december 2016
  • Bijeenkomst 2 – Arnhem: 25 april 2017
  • Bijeenkomst 3 – Ysselsteyn: 28 juni 2017
  • Bijeenkomst 4 – Neerijnen: 28 september 2017

icoontjes2 Kennismakelaar: Ben van Essen

Contact: ben.van.essen@wxs.nl

Functie: Ben van Essen brengt het liefst mensen bij elkaar om samen iets voor elkaar krijgen. Jarenlang deed hij dat in de Politiek en tegenwoordig onder andere als voorzitter van Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL). Hij zat jarenlang in de gemeenteraad van zijn woonplaats Sevenum en was hij daar acht jaar wethouder. 

Ben: “Onder andere in mijn rol als voorzitter van de Vereniging Kleine Kernen Limburg, zie ik bewonersorganisaties zoeken naar methoden om de wijk of het dorp breed te activeren. Met die achtergrond ben ik als kennismakelaar op pad met de bovenstaande kennisvragen.

icoontjes2 Experimenten: 

Artikelen en meer informatie 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!