17 november 2017
Dag van de Lokale Democratie
Woonindustrie in Nieuwegein

www.dagvandelokaledemocratie.nl

Dit congres is een initiatief van:
VNG & Democratic Challenge
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beroepsverenigingen van Raadsleden, Burgemeesters,
Wethouders, Gemeentesecretarissen en Griffiers
A+O fonds Gemeenten

DC in 2017

In “Democratic Challenge 2017” schetsen we de hoofdlijnen van het DC-programma voor 2017 (kortweg DC2017). Deze hoofdlijn wordt de komende tijd in samenwerking met LDiB, BZK en VNG uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma. Daarmee kunnen we mede invulling geven aan het nog te ontwikkelen VNG-programma Lokale Democratie en de democratieagenda van BZK. Vooruitlopend op die uitwerking schetsen we in dit document:

  1. Ervaringen en stand van zaken van de DC eind 2016
  2. Uitgangspunten voor de DC2017
  3. Hoofdlijnen voor de DC2017
  4. Aandachtspunten voor de komende periode

In de bijlage, behorende tot het bovenstaande document, zijn de volgende drie onderdelen opgenomen:

  1. Onderzoeksprogramma Democratic Challenge
  2. Activiteiten en producten per thema
  3. Overzichtstabel status en ontwikkelingstraject thema’s

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.