DC in 2017

In “Democratic Challenge 2017”¬†schetsen we de hoofdlijnen van het DC-programma voor 2017 (kortweg DC2017). Deze hoofdlijn wordt de komende tijd in samenwerking met LDiB, BZK en VNG uitgewerkt tot een¬†uitvoeringsprogramma. Daarmee kunnen we mede invulling geven aan het nog te ontwikkelen VNG-programma¬†Lokale Democratie en de democratieagenda van BZK. Vooruitlopend op die uitwerking schetsen we in dit document:

  1. Ervaringen en stand van zaken van de DC eind 2016
  2. Uitgangspunten voor de DC2017
  3. Hoofdlijnen voor de DC2017
  4. Aandachtspunten voor de komende periode

In de bijlage, behorende tot het bovenstaande document, zijn de volgende drie onderdelen opgenomen:

  1. Onderzoeksprogramma Democratic Challenge
  2. Activiteiten en producten per thema
  3. Overzichtstabel status en ontwikkelingstraject thema’s

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!