De Democratic Challenge is een experimenteer- en leerprogramma gericht op vernieuwing van de lokale democratie. We verzamelen, bundelen en ondersteunen lokale democratie experimenten. Experimenten van binnen én buiten de lokale overheid. Binnen 13 DC-thema’s werken we aan leren en kennisontwikkeling.

Nieuwe call 2016: We zoeken nieuwe experimenten, klik voor meer info!

Verzamelen

Democratic Challenge 2016

Agenda

10/06/2016

Event: van Kramp naar Kracht

Tijdens het event Van kramp naar kracht op 10 juni 2016 staan maatschappelijke initiatiefnemers centraal.

Meer info
10/06/2016

Symposium Gedeelde Waarden

ProDemos organiseert panelgesprekken, waarin de waarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal staan

Meer info
16/06/2016

Praktische leermiddag over ‘het samen anders doen’

Ruimte voor de samenleving: maatschappelijk aanbesteden en right to challenge.

Meer info

Democratic Challenge

Wil jij een nieuw experiment aanmelden? Dat kan via ons aanmeldformulier!

Gezocht: nieuwe lokale democratie experimenten!

 Op 12 mei lanceert Democratic Challenge een nieuwe call voor lokale democratie-experimenten. Het afgelopen jaar hebben 99 experimenten zich al aangemeld. Dit jaar doet de Democratic Challenge een nieuwe oproep voor experimenten, specifieke gericht op de thema’s: Gemeenteraad, e-Democratie, Dorps- en Wijkdemocratie, Burgerjournalistiek, Checks & Balances, Omgevingswet en Regionale Democratie. 

Lees verder →

Rapport G1000 – ervaringen met burgertoppen

Geerten Boogaard en Ank Michels (eindredactie) Job Cohen, Peer Smets, Harmen Binnema en Marloes Vlind In 2014 en 2015 zijn er in Nederland tal van G1000’en en andere burgertoppen georganiseerd. Allemaal initiatieven om burgers een stem te geven en de democratie te verfrissen. Daarbij worstelen organisatoren en gemeenten ook met de vraag wat de rol […]

Lees verder →

Factsheet Democratic Challenge

Waar komen we vandaan, waar staan we nu en waar gaan we naar toe. We hebben ons ruime jaar vol activiteiten overzichtelijk samengevat. Lees het hier op onze factsheet!

Lees verder →

Publicatie “Raadswerk is Maatwerk”

Hoe kan je als raadslid meer kleur geven aan de lokale democratie? Op welke manier kunnen gemeenteraden adequaat omgaan met hun verschuivende rol in het kader van hedendaagse vormen van burgerparticipatie? Dit is kortweg de vraag die centraal staat in dit onderzoek. Dalende opkomstcijfers, afnemend ledenaantallen van politieke partijen, tanend vertrouwen in politici etc. Zomaar […]

Lees verder →

ROB Advies 15,9 uur: aanbevelingen voor gemeenteraadsleden

Raadsleden besteden gemiddeld 15,9 uur aan hun raadswerk. Ze krijgen steeds meer te doen, maar er komt niet meer tijd beschikbaar. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt. Gemeenteraadsleden dienen meer tijd te besteden aan de dialoog met de samenleving, en minder aan stapels documenten. In het advies 15,9 uur staan de volgende aanbevelingen voor gemeenteraadsleden: […]

Lees verder →

Twitter

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.