De Democratic Challenge is een experimenteer- en leerprogramma gericht op vernieuwing van de lokale democratie. We verzamelen, bundelen en ondersteunen lokale democratie experimenten van binnen én buiten de lokale overheid. Binnen verschillende thema’s werken we aan leren en kennisontwikkeling.

Het is nog minder dan een jaar tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018! Ga van Challenge naar Change met behulp van de DC-menukaart:

#Ikverfris
#Ikverfris
Een tiental beloftes, allen hebben ze te maken met het meer, beter en duidelijker betrekken van inwoners. Durf jij het aan ze te ondertekenen?
Lokale-democratie
Lokale-democratie
Hier vind je instrumenten waarmee je de eigen gemeente direct kunt versterken en vernieuwen.
Democratisch zakboekje
Democratisch zakboekje
Wil je investeren in een vitale meervoudige democratie? Hier vind je de bouwstenen en tools om te werken aan een lokaal democratisch akkoord.
Lokale democratie special
Lokale democratie special
Hoe speel je als overheid in op veranderingen in de samenleving, met ‘mondige burgers’ die het overheidshandelen niet meer als vanzelfsprekend ervaren?

Democratic Challenge 2016-17

Agenda

01/02/2018

DC Academie 2

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen van de gemeenteraad, het hoogtepunt van de lokale democratie. Of niet? Hoeveel mensen voelen zich betrokken bij de lokale politiek? Hoe vitaal is de lokale democratie in jouw gemeente? Wij denken dat het hoog tijd is voor een vitalisering: tijd om aan de slag te gaan met nieuwe vormen van meervoudige lokale democratie. Vind jij dat ook? Dan is de Democratic Challenge Academie (DCA) iets voor jou. http://democraticchallenge.nl/de-academie-1-2-februari/

Meer info

Democratic Challenge

Halverwege 2016 heeft de Democratic Challenge een oproep gedaan voor experimenten om zich aan te melden bij de DC. Meer dan 40 experimenten hebben zich aangemeld!

Wethouders voor wethouders

Bouwen aan wederkerig vertrouwen! Een groep van 17 wethouders van verschillende partijen uit het hele land doet een oproep voor vernieuwing van de lokale democratie bij de verkiezingen op 21 maart 2018. De wethouders hebben een brief geschreven aan hun collega’s en aan de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met daarin 9 actiepunten. […]

Lees verder →

Eerste Burgerbesluit een feit

Op 11 november is het eerste Burgerbesluit een feit geworden. In Enschede hamerde burgemeester Van Veldhuizen het besluit over ‘Hoe wij in Enschede omgaan met vuurwerk’ af. Het proces begon 10 juni met een ‘Stadsdialoog Vuurwerk’ waar ingelote inwoners samen met professionals, gemeenteraadsleden en ambtenaren praatten over de omgang met vuurwerk. De maanden daarna boog […]

Lees verder →

Verfris het democratisch boeket: meer aandacht voor nieuwe democratie

Lees hier de publicatie van Hein Albeda: ‘Verfris het democratisch boeket: meer aandacht voor nieuwe democratie.’ In zijn pleidooi stelt Albeda onder andere tien voornemens voor vernieuwing van de lokale democratie voor. Het lijken ons prachtige voornemens om je mee te profileren in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. to be continued! Voor meer info, klik hier

Lees verder →

De burger aan zet met de omgevingswet!

Onderhoud en handhaving zijn kwesties die al geruime tijd tot sluimerende discussies leiden tussen gemeente en bewoners. Herinrichting ligt een stuk gevoeliger. College en Gemeenteraad van Den Haag hadden een extern bureau opdracht gegeven om de inrichting beter te doen aansluiten bij internationale ambities. Het plan is keurig ter visie gelegd en zienswijzen konden worden […]

Lees verder →

‘Draaiboek voor een verschillige raad’ staat nu online!

Meervoudige democratie, hoe doe je dat als gemeenteraad? Hoe kun je op een andere manier kijken naar de rol van raad? Hoe kun je kijken naar (en omgaan met) democratische kwaliteit? En hoe kun je dat praktisch vormgeven? Kennismakelaars Marije van den Berg en Vincent van Stipdonk bieden met dit draaiboek handvatten voor de raad in […]

Lees verder →

Twitter

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.