De Democratic Challenge is een experimenteer- en leerprogramma gericht op vernieuwing van de lokale democratie. We verzamelen, bundelen en ondersteunen lokale democratie experimenten van binnen én buiten de lokale overheid. Binnen verschillende thema’s werken we aan leren en kennisontwikkeling.

Het is nog minder dan een jaar tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018! Ga van Challenge naar Change met behulp van de DC-menukaart:

Gemeenteraad
Overheidsparticipatie
Checks & balances
Burgerbegroting
Burgerdemocratie
Binnenkort online!
Loting & vertegenwoordiging
Najaar 2017 online!
E-democratie
Najaar 2017 online!
Omgevingswet
Democratische vaardigheden
Binnenkort online!
Non-usual suspects
Ontwerpwedstrijd
Netwerken

Democratic Challenge 2016-17

Agenda

15/05/2017

Democratie en de vrije markt

De vrije markt economie zoals wij die kennen is in verval en sleurt de democratie mee de afgrond in. Dat is één van de conclusies die we kunnen trekken uit het boek ‘The invisible hand?’ van Bas van Bavel. De historicus en hoogleraar Transities van Economie en Samenleving deed onderzoek naar de levenscyclus van verschillende vrije markteconomieën in de menselijke geschiedenis. Steeds weer zijn vrijheid en gelijkheid de basis voor het ontstaan ervan, maar gaandeweg worden die juist door de vrije markt geslachtofferd ten gunste van een steeds rijker en machtiger wordende economische elite. In deze aflevering van New Democracy vertelt Van Bavel over het onderzoek dat hij een zijn team deden. In een gesprek met Ewald Engelen en John Grin kijken we ook naar de voorwaarden voor een ander soort economie, één die de democratie juist laat bloeien.

Meer info
22/05/2017

Deep Democracy live Experience

Omgeving van Morgen nodigt je uit! Maak kennis met Deep Democracy in relatie tot de omgevingsvisie. In een interactieve workshop leer je de theorie en ervaar je hoe je deze kennis met Youmee toe kunt passen. Er zijn diverse manieren om bewoners te betrekken bij het ontwikkelen van visies en het opstellen van beleid. Het bereiken en betrekken van de grote massa is echter nog niet vaak succesvol gebleken. Omgeving van Morgen biedt hierop een antwoord. Wil jij een instrument in handen hebben om grote groepen bewoners te bereiken en te betrekken, leren omgaan met inspraak en weten hoe je deze omzet in bruikbare visies en beleid? Kom dan 22 mei naar de live Experience in Amersfoort!

Meer info
07/06/2017

Wrap-up bijeenkomst CoP Gemeenteraad

We blikken terug op de geleerde lessen van de projecten en experimenten uit de CoP tijdens de afgelopen periode. Door middel van korte interviews blikken we terug op de leerprocessen in deze gemeenten. En we kijken vooruit! Een uitgelezen kans om keer gebruik te maken van de meedenkkracht van de groep. Daarna volgt een masterclass van het Draaiboek ‘Verschillige raad’. Mede op basis van de CoP zijn Vincent van Stipdonk en Marije van den Berg aan de slag gegaan met het opstellen van een draaiboek voor de “verschillige” gemeenteraad. Daarin wordt breed gekeken naar rol, positie en werkvormen van de raad, raadsleden en andere betrokken actoren. Het draaiboek beleeft deze dag zijn vuurdoop … we lopen met jullie samen door het draaiboek heen, waarbij je gebruik kunt maken van jouw project. Zorg dus dat je er bij bent!

Meer info

Democratic Challenge

Halverwege 2016 heeft de Democratic Challenge een oproep gedaan voor experimenten om zich aan te melden bij de DC. Meer dan 40 experimenten hebben zich aangemeld!

Publicatie Burgerbegroting online!

Na afloop van de succesvolle Leerkring Burgerbegroting van 2016 heeft Joop Hofman zich terurggetrokken in het Limburgse. Hierbij het resultaat: de publicatie Burgerbegroting! Lees ‘m hier.  

Lees verder →

Deelcongres: Democratisch vakmanschap – Op zoek naar je democratisch kompas

Het zijn turbulente tijden voor de democratie. Als lokaal bestuurder zit u in het hart van de lokale democratie. De Omgevingswet komt eraan. In debat met de gemeenteraad, in gesprek met wijkbewoners van een bepaald initiatief, maar ook met boze bewoners. Daar is niet alleen politiek, maar ook democratisch vakmanschap voor nodig. Dit vraagt om een democratisch […]

Lees verder →

Dorps- en wijkdemocratie strijkt neer in Elden!

Op dinsdag 25 april vond de tweede bijeenkomst van de leerkring dorps- en wijkdemocratie plaats in Elden (Arnhem). DC-experiment ‘Bewoners als Bestuurders’ en de dorpsraad van Elden, in samenwerking met de gemeente Arnhem, traden op als gastheer van wat een zeer waardevolle bijeenkomst zou worden. Na een gezamenlijk diner van bijzonder smakelijke lokale pizza’s trapte […]

Lees verder →

De eerste Leidse Burgertop, hoe verder?

Op de tweede lentedag is ons Leidse democratische experiment een nieuwe fase ingegaan.  Woensdagavond 22 maart. Driehonderd inwoners van Leiden verzamelen zich in de Stadsgehoorzaal voor de eerste Leidse Burgertop. Ze hebben zich bijna allemaal ingeschreven voor één van de achttien thema’s zoals ‘meer groen in de wijk’ en ‘verbeteren sociale contacten’. Er zijn 35 […]

Lees verder →

Factsheet Samen leren en werken aan de stad

Lees verder →

Twitter

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.