De Democratic Challenge was een 3-jarig experimenteer- en leerprogramma gericht op vernieuwing van de lokale democratie. Per 21 maart is de Democratic Challenge gestopt. Uiteraard gaat de vernieuwing van de lokale democratie gewoon door! Op deze website kan je daarom nog het hele jaar kennis, inspiratie, praktische handvatten en workshopaanbod vinden om zelf aan de slag te gaan. 

Kijk op de site voor ons info en aanbod voor (nieuwe) gemeentebesturen die willen werken aan een vitale democratie!

Democratic Challenge Producten

Democratic Challenge 2018

Nieuws

15/03/2018

Bijeenkomst Right to Challenge

Het Right to Challenge (RtC) staat voor het eerst in een regeerakkoord, maar het is natuurlijk niet nieuw. Er is de afgelopen jaren al overal in het land ervaring opgedaan met het thema. Nu is het tijd om te zien waar we staan, maar ook hoe we verder kunnen. Wat is en hoe wérkt Right […]

Meer info
20/03/2018

Een Open Aanpak met E-democracy tools

Kennis en netwerkbijeenkomst Open Overheid

E-democracy tools bieden mogelijkheden om burgers beter bij de politiek en beleidsvorming te betrekken. Een goed voorbeeld van een Open Aanpak! Hoe zijn de ervaringen van overheden met deze tools? En zijn E-democracy tools het juiste middel om burgers bij de politiek te betrekken?

Kom dinsdagmiddag 20 maart naar de bijeenkomst ‘Een Open Aanpak met E-democracy tools’ en laat je inspireren!

Meer info
28/03/2018

Nieuwe democratie vraag ook om vernieuwing gemeentelijke organisatie

Gemeenten opereren steeds meer in een netwerk om ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken op te kunnen lossen. Dat vraagt van het gemeentebestuur een andere manier van werken, waarbij aansluiten bij de leefwereld van mensen en daarmee democratische vernieuwing een belangrijke voorwaarde is. Die omslag heeft ook gevolgen voor de rol van het ambtelijk apparaat. In deze interactieve […]

Meer info

Democratic Challenge

Bekijk hier het introductiefilmpje van een serie van vijf online lessen over democratievernieuwing. Klik hier voor meer informatie. Vanaf 13 februari staat de eerste online!

Tweede themabijeenkomst: meervoudige democratie

We gaan in deze kabinetsperiode flink aan de slag met de versterking van democratie en bestuur. Nog voor de zomer wil de minister de Tweede Kamer een stevig actieprogramma presenteren. Speerpunten daarbij zijn de verbinding tussen kiezers en gekozenen, de toerusting van (decentrale) bestuurders en volksvertegenwoordigers en een weerbare democratie. BZK wil dit actieprogramma de […]

Lees verder →

Tweetal artikelen over de burgerbegroting in Breda

Volkskrant: ‘De burger mag meebeslissen in de gemeente en krijgt zelf de kas in handen’.  Over hoe de burgers in Breda monopolyen met wijkgeld. Trouw: ‘Wat willen Bredanaars doen met 150 miljoen?’ Over de goede raad van Patrick van Lunteren die in 2014, toen hij nog maar net wethouder van financiën in Breda was, een burgerbegroting begon.

Lees verder →

Interview met Joop Hofman op Lokale-democratie.nl

Op www.lokale-democratie.nl is een interview met Joop Hofman verschenen. Het interview gaat over Deventer, de burgerbegroting en de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. Lees meer

Lees verder →

Hoe kunnen gemeenteraadsleden democratie kleur geven?

Uit: de correspondent In een serie explainers leg ik uit waar gemeentepolitiek over gaat. Ik zocht al uit hoeveel de gemeenteraad te zeggen heeft over de eigen financiën. Vandaag gaat het over wat raadsleden kunnen bereiken na 21 maart. ergeet Thierry Baudet. Vergeet Geert Wilders. En al die andere landelijke kopstukken, die wel of niet […]

Lees verder →

Dilemma’s van de Digitale Democratie

De afgelopen jaren hebben burgers, politici en overheden in binnen- en buitenland op diverse manieren gebruik gemaakt van internet en sociale media om burgers te consulteren of betrekken. Met als doel om burgers beter te informeren, de dialoog tussen burger en politiek te versterken en meer gebruik te maken van de inbreng van burgers. Tegelijkertijd […]

Lees verder →

Twitter

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.