Van DC naar Democratie in Actie. 150+ hulpmiddelen voor de lokale democratie. 

Wil je de lokale democratie in jouw gemeente verder versterken? Download de oogst van de Democratic Challenge! De DCdownload biedt je een handige verzameling democratische hulpmiddelen zoals praktijkvoorbeelden, handreikingen, onderzoeken, essays en checklists. Overzichtelijk gebundeld om je verder te helpen. Klik naar #DCdownload

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!