De Democratic Challenge is een experimenteer- en leerprogramma gericht op vernieuwing van de lokale democratie. We verzamelen, bundelen en ondersteunen lokale democratie experimenten. Experimenten van binnen én buiten de lokale overheid. Binnen verschillende thema’s werken we aan leren en kennisontwikkeling.

U heeft nog minder dan een jaar tot de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Kom in actie en ga van Challenge naar Change!

Democratic Challenge 2016-17

Agenda

24/04/2017

New Democracy: Happy Democracy

Steeds meer wordt geluk gezien als dé manier om sociale vooruitgang te meten en als het doel van overheidsbeleid. Kortweg heeft geluk – of welzijn – te maken met hoe tevreden mensen zijn met hun leven, hun ‘levenskwaliteit’. Is er dan een relatie tussen geluk en het leven in een democratie? En zo ja, maakt politieke participatie mensen altijd gelukkig? In een rondetafelgesprek met geluksexperts en politieke vernieuwers praten we verder.

Meer info
11/05/2017

Hallo leefwereld! – aansluiten bij burgerinitiatieven

Een driedaagse training van de wakkere stad en de all inclusive wijk voor gemeenteambtenaren die verbindend samenwerken met burgerinitiatieven. De samenleving verandert: de leefwereld komt langzaam in beweging en vraagt steeds meer ruimte en zelfzeggenschap aan de overheid. Innovatie door cocreatie is een oplossing voor veel maatschappelijke problemen. Gemeenten juichen deze ontwikkeling toe en ontwikkelen nieuwe vaardigheden en nieuwe instrumenten om participatie te faciliteren. Burgers willen participeren en meer zeggenschap over hun eigen leven en leefomgeving. Dit vraagt dat gemeente ambtenaren in een netwerk een co-verantwoordelijke rol kunnen nemen. Verbinding maken. Partnerschap aangaan met lokale netwerken. Ruimte maken, bijvoorbeeld voor organische (in plaats van beleidsgerichte) ontwikkeling in een wijk. Bijeenbrengen van gemeentelijke en wijkbelangen. Zowel inwoners als het College adviseren en begeleiden. Fantastisch werk! Maar hoe doe je dat nou? Stap één in dit proces van vernieuwing is het aanwakkeren van eigenaarschap bij inwoners. Dit gaan we je leren. De kernvraag waarmee we in deze training aan de slag gaan is dan ook: hoe kan je als ambtenaar eigenaarschap bij inwoners wakker maken? 

Meer info
13/06/2017

Deelcongres: Op zoek naar jouw democratisch kompas

Het zijn turbulente tijden voor de democratie. Als lokaal bestuurder zit u in het hart van de lokale democratie. In debat met de gemeenteraad, in gesprek met wijkbewoners van een bepaald initiatief, maar ook met boze bewoners. Daar is niet alleen politiek, maar ook democratisch vakmanschap voor nodig. Dit vraagt om een democratisch kompas dat helpt belangen af te wegen. In dit deelcongres werken we aan de hand van een concrete casus binnen de Omgevingswet aan ons eigen democratisch vakmanschap. We spelen een serious game waarin u moet kiezen tussen de belangen van verschillende groepen bewoners, tussen draagvlak in de raad en draagvlak in de wijk, tussen een lastige minderheid en een stille meerderheid. Daarnaast verruimen we de blik door ook internationaal te kijken hoe het democratisch kompas werkt. Aan het einde van het deelcongres gaat u naar huis met een herijkt democratisch kompas.

Meer info

Democratic Challenge

Halverwege 2016 heeft de Democratic Challenge een oproep gedaan voor experimenten om zich aan te melden bij de DC. Meer dan 40 experimenten hebben zich aangemeld!

De eerste Leidse Burgertop, hoe verder?

Op de tweede lentedag is ons Leidse democratische experiment een nieuwe fase ingegaan.  Woensdagavond 22 maart. Driehonderd inwoners van Leiden verzamelen zich in de Stadsgehoorzaal voor de eerste Leidse Burgertop. Ze hebben zich bijna allemaal ingeschreven voor één van de achttien thema’s zoals ‘meer groen in de wijk’ en ‘verbeteren sociale contacten’. Er zijn 35 […]

Lees verder →

Factsheet Samen leren en werken aan de stad

Lees verder →

Factsheet Z-Battle

Lees verder →

Factsheet Breda Begroot

Lees verder →

Burgerbegroting Geffen

Blik terug op de eerste burgerbegroting in Geffen! Een mooi initiatief waarmee de gemeente Oss opnieuw laat zien dat zij durft te experimenteren met vernieuwende vormen van burgerbetrokkenheid. Wethouder Frank den Brok: ‘Inwoners Geffen mogen acht miljoen verdelen, gemeente geeft begroting uit handen’, was de kop in de krant toen we begonnen met de Burgerbegroting in Geffen. Vooraf zagen we dit traject als experiment. Doel was om de […]

Lees verder →

Twitter

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.