De Democratic Challenge is een experimenteer- en leerprogramma gericht op vernieuwing van de lokale democratie. We verzamelen, bundelen en ondersteunen lokale democratie experimenten. Experimenten van binnen én buiten de lokale overheid. Binnen verschillende thema’s werken we aan leren en kennisontwikkeling.

Bundelen & leren

Democratic Challenge 2016-17

Agenda

01/03/2017

New Democracy #14: Flatpack Democracy

World wide representative democracy is under pressure. Turnout rates are disappointing, elections have become media and marketing driven popularity contests, populism runs rampant and power of lobby overrules the power of the people. Alternatives and fixes are surfacing in abondance: the DIY movement, G1000’s, particpatory budgetting, co-creation, commons… But what if you could hack the representative system to turn it into a deliberative or participative democracy? That is exactly what Peter MacFadyen and Independents for Frome did. They won elections with a complete takeover of the city council based on a simple but appealing promise: future policies will be made as joint efforts with the entire community. N.B.: Dit evenement is in het Engels.

Meer info
09/03/2017

Bijeenkomst Burgerjournalistiek

Op 9 maart organiseert Gemeente Dordrecht een bijeenkomst Burgerjournalistiek van 10:00 tot 12:00 in bibliotheek AanZet in Dordrecht. De vrijwilliger – burgerjournalist – staat centraal. Hoe kan de gemeente burgerjournalisten ondersteunen?

Meer info
09/03/2017

Code Oranje in Pakhuis de Zwijger

Herontwerp de democratie – in hoog tempo – met de aanwezige kracht uit de samenleving! Code Oranje staat voor urgentie en vraagt om actie, initiatief en beweging. Ontwikkeling van de democratie is een harde noodzaak. Veel lijnen zijn inmiddels uitgezet. Op 9 maart komen deze lijnen bij elkaar als gesprekstafels, zoals voorhoedegemeenten, Oranjekamer voor gemeenteraden, radicale omslag voor meervoudige democratie, rol burgemeester in een democratie van de toekomst enzovoort. Code Oranje: “Deze avond maken we een stap in de ontwikkeling van een landelijke agenda voor nieuwe democratie. Je bent van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij een tafel. We gaan open onderzoekend en concreet aan de slag. Onze ambitie: een rijke agenda voor nieuwe democratie.”

Meer info

Democratic Challenge

Halverwege 2016 heeft de Democratic Challenge een oproep gedaan voor experimenten om zich aan te melden bij de DC. Meer dan 40 experimenten hebben zich aangemeld!

Binding genoeg?

Filosofe en journaliste Annemarie Kok publiceerde onlangs het essay Binding genoeg. Zij houdt een vurig pleidooi voor het ‘individu’. Sociale cohesie creëer je bij uitstek via ongedwongen omgang met de ander. Zij ziet daarom niets in de politiek van ‘samenredzaamheid’ en ‘terug naar de buurt’. Via Linkedin plaatste Liesbeth van de Wetering, wijkambtenaar in de gemeente […]

Lees verder →

Vergaande participatie in Den Haag Eindelijk, écht democratische vernieuwing

Den Haag heeft een primeur. In de stad is het een Denktank van bewoners die, zonder tussenkomst van ambtenaren, aan de slag gaat met de herinrichting van de Scheveningse Bosjes. De Raad heeft hen gelegitimeerd. Op 10 januari 2016 liepen bewoners uit voor een demonstratie tegen een plan van de gemeente voor een ‘Internationaal Park’. […]

Lees verder →

Kogel door de kerk: ‘Coöperatieve Wijkraad’

25 januari stond de ‘Coöperatieve Wijkraad’ voor de Oosterparkwijk prominent op de agenda van de raadsvergadering. Het voorstel luidde als volgt: stel een wijkraad in bestaande uit 11 gelote wijkbewoners en 6 gelote raadsleden die beslissingen nemen over de zaken in de wijk. Na een monsterdebat van bijna vier uur werd het voorstel, weliswaar zonder gelote raadsleden, aangenomen.

Lees verder →

Hollandse Kronen

Op 9 februari wijdde Nieuwsuur een item aan een ‘stille revolutie binnen de lokale democratie’. Waar Franse burgers in 1789 de Bastille bestormden, mijden burgers tegenwoordig steeds meer de plaatselijke bureaucratie. Ze gaan zelf aan de slag in de hoop dat het lokale bestuur hen zal volgen. In de gemeente Hollands Kroon ontmoeten initiatiefrijke burgers en een pionierende gemeente elkaar in het experiment ‘Hollandse Kronen’.

Lees verder →

Democratie begint in de huiskamer

Over ruim een maand – op woensdagavond 22 maart – is de eerste Leidse Burgertop in de Stadsgehoorzaal. Een verschil met andere Burgertoppen of G1000-bijeenkomsten is dat er huiskamergesprekken aan vooraf zijn gegaan. Op dit moment zitten we middenin die fase.

Lees verder →

Twitter

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.