Agenda overzicht

Een overzicht van alle bijeenkomsten die we organiseren of namens ons worden georganiseerd, maar ook een agenda voor andere experimenten voor democratie vernieuwing of gerelateerde onderwerpen. LET OP: Niet alle bijeenkomsten worden door de DC georganiseerd. Kijk hiervoor bij de omschrijving van de bijeenkomst.

 

28/06/2017

Derde bijeenkomst Dorps- en wijkdemocratie

Organisator: Democratic Challenge Locatie: Ysselsteyn

In 2017 is een Community of Practice gestart rondom het versterken van wijk/dorpsdemocratie. De derde bijeenkomst van deze leerkring zal op 28 juni 2017 plaatsvinden in Ysselsteyn. We stellen het experiment centraal, zetten in op intervisie, kennisdeling en kennisontwikkeling. Wat zijn democratische waarden voor wijk- en dorpsdemocratie? Zijn die anders dan bij de gemeente? Hoe kunnen deze democratische waarden worden vormgegeven (welke instrumenten)?
Welke rol is hierin weggelegd voor burgers zelf, voor de gemeente, voor evt. andere partijen?

Bekijk evenement
 
29/06/2017

Samenredzaamheid: het Rimburg-model

Organisator: KHOR II Locatie: Brugstraat Rimburg, Landgraaf

Of U nu actief bent als beleidsmaker of burger, of u nu jong of oud bent, trekker of volger, nieuwkomer of getogen Limburger, we zijn allemaal op onze eigen manier op zoek naar oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen. En de urgentie om actief deel te nemen in de gemeenschap wordt alleen maar groter. Overal om ons heen wordt gezocht naar initiatieven om de dialoog tussen burgers en beleidsmakers te stimuleren en de samenredzaamheid te vergroten. Daarbij gaat het om thema’s als sociale innovatie, burgerparticipatie, pluriformiteit en netwerksamenleving. Maar hoe kunnen deze begrippen in krachtige daden worden omgezet? En hoe kunnen we het werkzame potentieel van een gemeenschap nu echt optimaliseren? Rimburg kan het ons leren! -> U bent van harte uitgenodigd om op donderdag 29 juni het verhaal van Rimburg aan den lijve te ervaren. In een ontspannen kennisbijeenkomst leert u het project KHOR II en haar maatschappelijke werking kennen.

Bekijk evenement
 
10/07/2017

New Democracy #21: Designing Democracy

Organisator: Pakhuis de Zwijger Locatie: Piet Heinkade 179, Amsterdam

Design for Humanity: kunnen we met design thinking het democratisch model weer relevant en aantrekkelijk maken voor de huidige maatschappij? Recente politieke ontwikkelingen (verkiezingen, populisme, schaalvergroting burgerbewegingen) laten een groeiende behoefte zien aan democratische verandering. Op lokaal niveau, in Nederland, in Europa en zelfs wereldwijd. Wat kan social design betekenen voor de democratie en hoe kunnen we dat samen concreet maken? Steek je handen maar vast uit de mouwen, we gaan aan de slag!

Bekijk evenement
 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.