Agenda overzicht

Een overzicht van alle bijeenkomsten die we organiseren of namens ons worden georganiseerd, maar ook een agenda voor andere experimenten voor democratie vernieuwing of gerelateerde onderwerpen. LET OP: Niet alle bijeenkomsten worden door de DC georganiseerd. Kijk hiervoor bij de omschrijving van de bijeenkomst.

 

06/09/2017

Vernieuwing in de lokale democratie en de rol van het raadslid

Organisator: West Brabantse Raadsgriffiers Locatie: Hotel Breda Princeville, Princenhagelaan 5 - 4813 DA Breda

Democratie is een werkwoord. Het ademt activiteit en energie uit. Om dat vast te houden vindt de inspiratiebijeenkomst voor raadsleden uit West-Brabant “Vernieuwing in de lokale democratie en de rol van het raadslid” plaats op 6 september 2017. Jeroen van Urk is gastheer, op aangeven van alle 19 raadsgriffiers van de regio West-Brabant en Tholen. Er komen prangende vragen aan de orde: Waar ligt het zwaartepunt van mijn werk voor de gemeente, nu ik om me heen zie dat veel maatschappelijke opgaven door of samen met partners buiten de gemeente worden opgepakt? Hoe kan ik bij inwonersinitiatieven de grootste meerwaarde als volksvertegenwoordiger hebben? Wat betekent het voor mijn controlerende rol als de voorstellen van het college samen met de inwoners zijn voorbereid?

Bekijk evenement
 
08/09/2017

D’RAN 17

Organisator: Twentement Locatie: Roombeek Enschede

Zorgen over die zwarte korrels op kunstgrasvelden? Of zou er toch echt een keer goed gediscussieerd moeten worden over een faire prijs voor landbouwproducten? En is het niet eens tijd voor indringend debat over de Grondwet? De gewone man of vrouw die deze of andere politiek-maatschappelijke zaken op de lever heeft kan ze aankaarten bij D’RAN 17, het festival van de democratie dat vrijdag 8 en 9 september in de Enschedese wijk Roombeek zijn primeur beleeft. ,,Politiek in de korte broek, dat is wat we voor ons zien”, zegt Rolf Jongedijk.

Bekijk evenement
 
16/09/2017

Raad op zaterdag: Democratic Challenge en de Omgevingswet

Organisator: VNG, Peter van Rooy Locatie: Muntgebouw, Utrecht

De Omgevingswet, het blijft lastig concreet te maken voor jouw rol als Raadslid. Je bent vast bekend met de hoofdlijnen en hoeveel wetten er wel niet opgaan in de Omgevingswet. Maar hoe gaat de wet nu echt in de praktijk werken? Verandert er iets in jouw rol én wat merkt de samenleving er van? Ben jij hier ook benieuwd naar, kom dan naar de Raad op Zaterdag. Het wordt een doe dag die volledig in het teken staat van de invoering van de Omgevingswet. Neem kennis van praktijkvoorbeelden uit gemeenten en van collega-raadsleden en deel ervaringen, bekijk een film, debatteer mee of maak een omgevingswandeling om zo te ervaren wat er door de Omgevingswet mogelijk wordt en wat dit van jou als Raadslid vraagt.

Bekijk evenement
 
28/09/2017

Vierde bijeenkomst Dorps- en wijkdemocratie

Organisator: Democratic Challenge Locatie: Neerijnen

Op maandag 25 september (17:30 – 20:30) zal de brede slotbijeenkomst plaatsvinden van de leerkring in de gemeente Neerijnen. Tijdens deze bijeenkomst is het de bedoeling om met een aantal interessante experimenten uit de leerkring terug te kijken naar wat er allemaal is gebeurd de afgelopen tijd en wat we daar als bestuurder, ambtenaar en bewoner van kunnen leren. Misschien nog wel belangrijker, we gaan ook vooruit kijken en discussiëren over vragen als: waar gaat het heen in de toekomst met de dorps- & wijkdemocratie in de vorm van bijvoorbeeld dorpsraden, dorpscoöperaties en ander bewonersinitiatieven? Hoe kan de gemeente daar het beste mee omgaan? Ook zal er een eerste versie van het eindproduct van deze leerkring gepresenteerd worden.

Bekijk evenement
 
12/10/2017

DC Academie

Organisator: Democratic Challenge Locatie: volgt

In 3 dagen klaargestoomd voor vernieuwing lokale democratie in 2018! Data: 12 en 13 oktober (tweedaagse), december (eerste terugkomdag) en februari (tweede terugkomdag). Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen van de gemeenteraad, het hoogtepunt van de lokale democratie. Of niet? Hoeveel mensen voelen zich betrokken bij de lokale politiek? Hoe vitaal is de lokale democratie in jouw gemeente? Wij denken dat het hoog tijd is voor een vitalisering; tijd om aan de slag te gaan met nieuwe vormen van meervoudige lokale democratie. Vind jij dat ook? Dan is de Democratic Challenge Academie (DCA) iets voor jou.

Bekijk evenement
 
17/11/2017

Dag van de Lokale Democratie

Organisator: BZK/VNG Locatie: volgt

De Dag van de Lokale Democratie is een dag vol inspirerende voorbeelden en praktische handvatten voor volksvertegenwoordigers, bestuurders, actieve inwoners en professionals die samen aan meer en betere democratie willen werken in hun gemeenten. Dit evenement is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Democratic Challenge en de beroepsverenigingen van burgemeesters, raadsleden, wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen.

Bekijk evenement
 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.