Agenda overzicht

Een overzicht van alle bijeenkomsten die we organiseren of namens ons worden georganiseerd, maar ook een agenda voor andere experimenten voor democratie vernieuwing of gerelateerde onderwerpen. LET OP: Niet alle bijeenkomsten worden door de DC georganiseerd. Kijk hiervoor bij de omschrijving van de bijeenkomst.

 

15/03/2018

Bijeenkomst Right to Challenge

Organisator: Locatie:

Het Right to Challenge (RtC) staat voor het eerst in een regeerakkoord, maar het is natuurlijk niet nieuw. Er is de afgelopen jaren al overal in het land ervaring opgedaan met het thema. Nu is het tijd om te zien waar we staan, maar ook hoe we verder kunnen. Wat is en hoe wérkt Right […]

Bekijk evenement
 
20/03/2018

Een Open Aanpak met E-democracy tools

Organisator: Locatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

Kennis en netwerkbijeenkomst Open Overheid

E-democracy tools bieden mogelijkheden om burgers beter bij de politiek en beleidsvorming te betrekken. Een goed voorbeeld van een Open Aanpak! Hoe zijn de ervaringen van overheden met deze tools? En zijn E-democracy tools het juiste middel om burgers bij de politiek te betrekken?

Kom dinsdagmiddag 20 maart naar de bijeenkomst ‘Een Open Aanpak met E-democracy tools’ en laat je inspireren!

Bekijk evenement
 
28/03/2018

Nieuwe democratie vraag ook om vernieuwing gemeentelijke organisatie

Organisator: Locatie:

Gemeenten opereren steeds meer in een netwerk om ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken op te kunnen lossen. Dat vraagt van het gemeentebestuur een andere manier van werken, waarbij aansluiten bij de leefwereld van mensen en daarmee democratische vernieuwing een belangrijke voorwaarde is. Die omslag heeft ook gevolgen voor de rol van het ambtelijk apparaat. In deze interactieve […]

Bekijk evenement
 
05/04/2018

Themabijeenkomst meervoudige democratie (BZK)

Organisator: Locatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties

We gaan in deze kabinetsperiode flink aan de slag met de versterking van democratie en bestuur. Nog voor de zomer wil de minister de Tweede Kamer een stevig actieprogramma presenteren. Speerpunten daarbij zijn de verbinding tussen kiezers en gekozenen, de toerusting van (decentrale) bestuurders en volksvertegenwoordigers en een weerbare democratie. BZK wil dit actieprogramma de […]

Bekijk evenement
 
19/04/2018

Democratic Challenge eindviering

Organisator: Locatie: Volgt

Na de gemeenteraadsverkiezingen zal de Democratic Challenge stoppen. Uiteraard gaat het alleen om het DC-programma, de vernieuwing van de lokale democratie gaat door!

We willen graag feestelijk met jullie afsluiten, vandaar een eindviering. Zet de datum – 19 april – alvast in je agenda, meer informatie volgt!

Bekijk evenement
 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!