DC van BZK naar VNG

Gezien de aard van de werkzaamheden van de Democratic Challenge is besloten om de uitvoering van de DC buiten het ministerie van BZK te organiseren. “De nieuwe directie Democratie en Burgerschap [van minBZK] is een beleidsdirectie. Veel taken zullen in de huidige vorm worden afgebouwd of op een andere – minder arbeidsintensieve – wijze worden vormgegeven. Activiteiten worden als het ware omgebouwd. Bijvoorbeeld door de uitvoering van stimuleringsbeleid en directe ondersteuning van partners in het netwerk uit te besteden. In plaats daarvan wordt gekozen voor een beleidsmatige weging vanuit een bestuurlijke invalshoek. Burgerschap en doedemocratie wordt omgebouwd van maatschappelijke naar politiek-bestuurlijk invalshoek.”

In deze notitie is het voorstel om de uitvoering van de Democratic Challenge vanaf 2016 onder te brengen bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) terug te lezen.

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!