Thema’s

Bij de Democratic Challenge werken we met name op themaniveau met onze experimenten. Aan elk van deze thema’s koppelen we kennismakelaars: Experts op dit gebied die de experimenten die met hun thema aan de slag zijn een stap verder helpen. De invulling van de thema’s loopt uiteen; zie voor meer informatie de themapagina’s:

Dorps- en wijkdemocratie
Gemeenteraad & zeggenschap
E-democratie
Democratische vaardigheden
Burgerbegroting
Wijkboekhouding
Checks & balances
Burgerjournalistiek
Loting & vertegenwoordiging
Democratische waarde van initiatief
Veranderprocessen & overheidsparticipatie
Omgevingswet
Regionale democratie
Overige experimenten

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.