Thema’s

Bij de Democratic Challenge werken we met name op themaniveau met onze experimenten.¬†Aan elk van deze thema’s koppelen we kennismakelaars: Experts op dit gebied die de experimenten die met hun thema aan de slag zijn een stap verder helpen. De invulling van de thema’s loopt uiteen; zie voor meer informatie de themapagina’s:

Dorps- en wijkdemocratie
Gemeenteraad & zeggenschap
E-democratie
Democratische vaardigheden
Burgerbegroting
Wijkboekhouding
Checks & balances
Burgerjournalistiek
Loting & vertegenwoordiging
Democratische waarde van initiatief
Veranderprocessen & overheidsparticipatie
Omgevingswet
Regionale democratie
Overige experimenten

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!