Samenspreker

Thema(s):
E-democratie

De Samenspreker is een bouwsteen uit een het grotere geheel van SamenZoetermeer. Het zorgt voor gezamenlijk werken aan breed gedragen oplossingen van grote en kleine vraagstukken in de stad/wijk/buurt, door de gemeente, bewoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen, ieder in de meest passende rol en met de bijbehorende verantwoordelijkheid. Door een universeel ontworpen procesaanpak (de Samenspraaktafel) en data-ondersteuning zijn samenspraaktrajecten transparant en ontstaat een meer gelijkwaardig en democratisch speelveld voor gemeente én samenleving, gebaseerd op goede basisinformatie omtrent organisaties, personen, projecten, evenementen, etc.

1. Concreet experiment

SamenZoetermeer is de implementatie van een breed concept voor samenwerken op stad/wijk en buurtniveau. Het is gebaseerd op een universeel gegevensmodel voor lokaal samenwerken en meer dan 20 bouwstenen die ieder specifieke functionaliteit bieden middels web- en mobiele applicaties, inclusief procesbeschrijvingen en implementatie-aanpak. Delen van het concept zijn al langere tijd operationeel. Zie http://www.samenzoetermeer.nl/Bouwstenen.blox.html

2. Lokaal karakter

Het concept van SamenZoetermeer is gericht op de vier georganiseerde segmenten in de lokale samenleving: gemeente/politie, bedrijfsleven, maatschappelijk veld en burgerorganisaties.

3. Vernieuwing van lokale democratie

De bouwsteen Samenspreker richt zich op "samen aan tafel brengen" van gemeente én samenleving. Niet tegenover elkaar maar naast elkaar, om samen een vraagstuk (probleem of kans) naar een gedragen oplossing te brengen. De Samenspreker legt focus op 5 effectieve processtappen: agendering, cyclisch zoeken naar oplossing , heldere besluitvorming, uitvoering en evaluatie. Omliggende bouwstenen zorgen voor samenhang met o.a de Digitale Beleidsagenda, de Oog&Oor-functie en Monitoring. De Samenspreker is dus een deel van het grotere raamwerk.

4. Duurzame impact

Het concept is per definitie gericht op een duurzame informatievoorziening. Uitgangspunt is dat data stabieler is in de tijd dan toepassingen. Er is een continue applicatieverbetering op basis van een robuuste stadsbrede database (Citycontent).

5. Grootste uitdaging

Citycontent en SamenZoetermeer zijn concepten die als te omvangrijk en te complex worden ervaren. De grootste uitdaging is om voldoende steun te krijgen voor een duurzame investering in het concept en niet te kiezen voor snelle en losstaande applicaties (het duizend bloemen laten bloeien).

6. Ondersteuningsvraag

Wij zoeken ondersteuning op en vertrouwen in onze open, universele, integrale en duurzame benadering van softwarebouwstenen en het bijbehorende platform per stad Samen. Dat zorgt dat gemeenten zich kunnen concentreren op het formuleren van de vraag vanuit bedrijfsprocessen voor samenwerken in de stad en dat de markt hiervoor uitwisselbare en herbruikbare software ontwikkelt, zonder vendor-lockin. Wij willen per bouwsteen een pilotstarter activeren en zoeken daarvoor gemeenten.

 

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Veel contact via de Samenspraakgroep van de gemeente Zoetermeer en de projectleider Samenspraak

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

We zijn actief vanuit de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer en werken samen met de Haagse Hogeschool

 

1 reactie

  • Ed Rutten zegt:

    Via petities.nl dacht ik een gelijksoortig idee te lanceren. We kunnen alleen op mensen stemmen, niet op algemene lijnen en concrete zaken. Is het niet handig om gekozen bestuurders na 2 jaar te verplichten een stemmingsronde op zaken te laten uitschrijven? Met maximaal 7 eenvoudig geformuleerde (multiple choice)vragen over richting en snelheid van hun beleid (raadgevend) en maximaal 3 concrete vragen op referendum niveau?
    Dus bindend bij meer dan bijvoorbeeld 50% voorkeur? Dit kan digitaal en moet ook (op aanvraag) schriftelijk mogelijk zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *