OMOOC

Democratic Challenge heeft samen met het ministerie van BZK en het A+O Fonds een vijftal online lessen ontwikkeld over vernieuwing van de lokale democratie.

Het doel van deze mooc is om ambtenaren, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen te inspireren een andere invulling te geven aan de lokale democratische samenleving. Bovendien is het driejarig experimenteer- en leerprogramma Democratic Challenge van het ministerie van BZK en VNG afgelopen. Binnen Democratic Challenge staan lokale experimenten centraal waarbij gezocht wordt naar innovatieve vormen van democratie binnen en buiten de overheid. Een aantal van deze democratische experimenten, de opgedane lessen en kennis worden in de mooc Vernieuwing lokale democratie voor het voetlicht gebracht.

  • Inzicht #1 – Bekijk de video hier – heeft als onderwerp: Jouw democratisch kompas.met onder andere Laurens de Graaf, burgemeester van Lopik en lector Hogeschool Utrecht en Jornt van Zuylen, projectleider Democratic Challenge.
  • Inzicht #2  –Bekijk de video hier -heeft als onderwerp: Democratisch begroten. Met onder andere Tim van het Hof, raadslid gemeente Breda, en Suzanne van der Eerden, projectleider Breda begroot.
  • Inzicht #3 – Bekijk de video hier – heeft als onderwerp: Loten en andere nieuwe vormen van representatie. Met onder andere Harmen Binnema, docent/onderzoek Universiteit Utrecht en Thea Bakhuys, lid van de Coöperatieve Wijkraad in Groningse Oosterparkwijk.
  • Inzicht #4 Bekijk de video hier heeft als onderwerp: Digitale democratie. Met onder andere Francesca Bria, directeur NESTA en Josien Pieterse, iniatiatiefnemer en mede-directeur van Netwerk Democratie.
  • Inzicht #5Bekijk de video hier– heeft als onderwerp: Bouwstenen voor een lokaal democratisch akkoord. Met Jornt van Zuylen, projectleider Democratic Challenge

Zie hier de promotieflyer voor de OMOOC.

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!