Essay Jornt van Zuylen & Bowy van Leuven

Onlangs verscheen in Binnenlands Bestuur nr. 16┬áhet essay: ‘Van challenge naar change: Naar een lokaal democratisch akkoord.’ Lees hier de onaangepaste versie van het essay van onze Jornt van Zuylen en Bowy van Leuven.

Artikel Jornt van Zuylen & Bowy van Leuven

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!