Lokale-Democratie.nl

De lokale democratie is voortdurend in beweging en er wordt op verschillende plekken gewerkt aan het versterken en vernieuwen ervan. Op lokale-democratie.nl vind je instrumenten waarmee je de eigen gemeente direct kunt versterken en vernieuwen. Lees de inspirerende ervaringen van andere gemeenten of zoek verdieping van belangrijke actuele thema’s in de kennisbank.

www.lokale-democratie.nl is een initiatief van de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en gemeentesecretarissen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

26799949289_a826f2569f_z

 

Lokale democratie

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.