Publicatie: Lokale democratie special

In samenwerking met het ministerie van BZK en VNG geeft Publiek Denken Lokale democratie, samenleving centraal uit: een e-zine waarin Publiek Denken laat zien hoe je als (lokale) overheid in kunt spelen op de veranderingen in de samenleving, met ‘mondige’ burgers die het overheidshandelen niet meer als vanzelfsprekend ervaren. Veel gemeenten experimenteren al met een andere manier van werken om recht te doen aan veranderende opvattingen over bestuur en overheid. Volgens Jantine Kriens, algemeen directeur bij de VNG en Chris Kuijpers, directeur-generaal bij het ministerie van BZK moet er geïnvesteerd moet worden in de mensen die participeren in de lokale democratie. Als de we dat niet doen gaat het ‘bergafwaarts.’

Publiek Denken is een netwerkplatform voor professionals werkzaam in de publieke sector en bestaat uit een kwartaalblad, themamagazines, website, e-nieuwsbrief, expertmeetings, dialoogtafels en de Publiek Denken Top 100.

publiek denken

 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!