Vernieuwing van de lokale democratie in Ommen!

Op uitnodiging van wethouder en waarnemend burgemeester Scheele heeft DC afgelopen maand een bezoek gebracht aan de gemeente Ommen. In deze Overijsselse gemeente startte deze zomer het project ‘Nieuw Noaberschap’ met als hoofddoel meer ruimte voor de kracht van de samenleving. Lees hier hoe ze dat willen gaan doen.

‘Nieuw Noaberschap’ is een initiatief van onder meer wethouder Ko Scheele en een groep maatschappelijke organisaties die zich hebben verenigd in de Participatieraad. Belangrijkste doel is om de kracht die er in de samenleving zit, meer tot haar recht te laten komen en deze beter te benutten. Dit betekent dat bewoners dit keer echt mee mogen en kunnen doen. En dat is dus meer dan alleen maar je mening geven en vooraf inspraak hebben. Echte beslissingsbevoegdheid gedurende het gehele proces. Hoe pak je zoiets aan?

Na een valse start door met een eerste opzet te komen die enkel en alleen werd samengesteld door ambtenaren heeft men bij de start van dit ‘Nieuw Noaberschap’ een centrale rol gegeven aan de bewoners. Een centrale rol in het gesprek over welke maatschappelijke problemen men ervaart, hoe deze op te lossen en welke rol gemeente en ambtenaren hebben in dit proces. Concreet betekent dit dat men in Ommen ambtelijk en politiek meer ruimte creëert door onder meer budgetten te ontschotten. Zo probeert men beter aan te sluiten op de wensen van de bewoners. Bewoners denken namelijk niet in ‘beleidshokjes’ maar combineren beleidsgebieden als leefbaarheid, vervoer, zorg, onderwijs en energie.

Tien bewonersinitiatieven zullen gebruik mogen gaan maken van de nieuwe ambtelijke en politieke ruimte die wordt gecreërd voor ‘Nieuw Noaberschap’.

Het is en het wordt een hele nieuwe benadering in Ommen en dat beseffen ze daar goed. Er is daarom voldoende ruimte om fouten te maken, voor zowel bewoners als ambtenaren, gemeenteraadsleden en bestuurders. Er is daarnaast ook ruimte voor verschil; niet ieder buurtschap ervaart dezelfde maatschappelijke problemen of heeft dezelfde wensen.

Wethouder Scheele, die goede hoop heeft om ook na de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar wethouder in Ommen te zijn, heeft aangegeven er persoonlijk voor te waken dat de ambtenaren en politici niet de bewonersinitiatieven over te nemen of te overspoelen met regels en procedures. Een veelvoorkomende valkuil.

De DC houdt ‘Nieuw Noaberschap’ goed in de gaten en zal er voor zorgen dat waardevolle lessen uit Ommen beschikbaar zullen zijn voor andere gemeenten en initiatieven.

Guido van Enckevort