Omgevingswet & overheidsparticipatie: praktijkondersteuning

In deze workshop leer je om effectief te kantelen van verticale naar horizontale sturing op domeinen binnen de Omgevingswet. We gaan in op productieve participatie, nieuwe rollen en verhoudingen, klaarheid over wie wat wanneer doet. Alles in relatie tot de Omgevingswet.

De workshop is bedoeld voor gemeenten in combinatie met initiatiefnemers particulier en/of privaat.

Na deelname aan deze workshop heb je:

  • Voor ingebrachte praktijken gedeelde inzichten en concrete adviezen;
  • Voor anderen zodanige inzichten dat eigen toepassingen mogelijk zijn

Programma
De workshop duurt een dag, bestaande uit een ochtend voor delen van essenties van participatie en methodische handreikingen die in de middag concreet worden toegepast. In de middag duik je in de praktijk(en) van deelnemers en gaan we daarover in gesprek met elkaar.

Programmaonderdelen zijn:

  • Scherpte op de opgave en/of het initiatief;
  • Gezamenlijke analyse van het moeten (urgenties), het willen (ambities) en het kunnen (condities) door de diverse partijen;
  • Gezamenlijke analyse van de rollen: initiator, realisator en facilitator;
  • Scherpte op verhoudingen die voortvloeien uit de rollen;
  • Gezamenlijke conclusies en aanbevelingen.

Vooraf ontvangen we graag een praktijkervaring en een concrete opgave.

De workshop is geschikt voor minimaal vier en maximaal zestien deelnemers.

Trainer
Peter van Rooy is al dertig jaar actief met de beweging van overheidsdominantie naar overheidsparticipatie. Is er in 1997 op gepromoveerd aan de TUD en werkt vanaf die tijd aan methodieken en toepassingen in meer dan honderd praktijken, variërend van Centrum Den Haag en Overdiepse polder tot Waalfront Nijmegen en Markdal Breda.

Duur
De training Praktijkondersteuning overheidsparticipatie duurt een dag.

Investering
De prijs van een workshop Praktijkondersteuning overheidsparticipatie is op aanvraag.

Onze prijzen zijn standaard inclusief een digitale intake en evaluatie, voorbereiding en uitvoeringskosten en reiskosten van de trainer, maar exclusief accommodatie en cateringkosten.

De gemeente kan de verschuldigde btw terugvorderen via het btw-compensatiefonds.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de organisatie en logistiek voor dit incompany aanbod kun je direct contact opnemen met:

VNG Academie
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
tel: 070-3738498
E-mail: vngacademie@vng.nl

 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!