Ontwikkelagenda Lokale Democratie

Democratie blijft hot!

Na de lancering van Code Oranje enkele weken geleden, stemden de Nederlandse gemeenten afgelopen 30 november massaal in met de oproep van de VNG om aan de slag te gaan met hun eigen lokale democratie! Mooi nieuws, maar nu is het natuurlijk zaak daad bij het woord te voegen. De komende periode werkt de VNG verder aan de ambities die zijn gesteld in de Ontwikkelagenda Lokale Democratie.

 

We gaan het gesprek aan over het belang van een sterke lokale democratie en de manier waarop inwoners, raadsleden en colleges in gezamenlijkheid maatschappelijke opgaven oppakken. Wij gebruiken daarbij natuurlijk onze ervaringen en goede voorbeelden van het afgelopen jaar! Zie je in je eigen omgeving gemeenten of organisaties die worstelen met dit vraagstuk? Of heb je bijdragen aan de ontwikkelagenda democratie? Neem contact op via: lokaledemocratie@vng.nl!