Democratic Challenge Academie

In 3 dagen klaargestoomd voor vernieuwing lokale democratie in 2018!

Data | 12 en 13 oktober (tweedaagse), december (eerste terugkomdag) en februari (tweede terugkomdag)

Locatie | Gasterij de Dijkgraaf (Maasbommel)

Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen van de gemeenteraad, het hoogtepunt van de lokale democratie. Of niet? Hoeveel mensen voelen zich betrokken bij de lokale politiek? Hoe vitaal is de lokale democratie in jouw gemeente? Wij denken dat het hoog tijd is voor een vitalisering; tijd om aan de slag te gaan met nieuwe vormen van meervoudige lokale democratie. Vind jij dat ook? Dan is de Democratic Challenge Academie (DCA) iets voor jou.

Veel gemeenten zoeken naar manieren om de lokale democratie aan te vullen en te verbeteren; denk aan andere vergadervormen, vormen van participatieve democratie, delen van zeggenschap of dorps/wijkdemocratie. De Democratic Challenge heeft de afgelopen jaren ca. 100 lokale democratie-experimenten gevolgd en leerprocessen georganiseerd. We willen onze lessen graag delen en geven daarom in drie dagen een overzicht over de mooiste experimenten en nieuwste inzichten. Lessen en ervaringen van de mensen en hun experimenten zelf. We zetten je ook aan het werk met een concreet project voor de vernieuwing van de lokale democratie in jouw eigen gemeente. Het eindproduct is input voor je nieuwe gemeentebestuur.

Wil jij een bijdrage leveren aan de vernieuwing van de lokale democratie in jouw gemeente? Geloof je in de kracht van de meervoudige democratie waarin niet alleen de raad en college maar ook bewoners, bedrijven en hun initiatieven een belangrijke rol spelen? Grijp dan nu je kans en schrijf je in voor de Democratic Challenge Academie.

De DCA organiseert een leerproces voor/met ca. 20 lokale vernieuwers. Je leert vooral van elkaar en van ervaringen van andere koplopers en experts en hun experimenten. We leren op drie niveaus:

 1. het democratisch samenspel van gemeente en gemeenschap waar je werkt/woont met spelers als een gemeenteraad, ambtenaren, actieve en afzijdige bewoners;
 2. de casus, het project, het lokale democratie-experiment dat jij zelf inbrengt en wilt uitvoeren;
 3. je eigen ontwikkeling als ‘democratisch professional’ binnen het democratisch samenspel.

Dit allemaal om uiteindelijk te komen tot een concreet plan waar jouw gemeente na de verkiezingen mee aan de slag kan.

Vragen die tijdens de Democratic Challenge Academie aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • Wat zijn de kernwaarden van een vitale lokale democratie en hoe kan je die lokaal waarborgen?
 • Hoe organiseer je een democratisch proces, van beleidsontwikkeling tot besluitvorming?
 • Wat is jouw democratisch kompas? Welke democratische afwegingen maak jij?
 • Hoe meet en bewaak je democratische kwaliteit in het lokaal bestuur?
 • Wat zijn democratische proceskaders en wat kan de raad ermee?
 • Hoe zorg je voor inclusieve democratie waarin iedereen (ook unusual suspect) een stem heeft?
 • Wanneer is een bewonersinitiatief democratisch en wanneer niet? En is dat belangrijk?
 • Hoe en op welke voorwaarden kan je zeggenschap delen met bewoners?

Concreet: hoe ziet de Democratic Challenge Academie er inhoudelijk uit?

De DCA bestaat uit één tweedaagse in het najaar 2017 en daarna nog 2 terugkommiddagen. De laatste terugkomdag is in februari 2018, een maand voor de verkiezingen. In totaal dus 6 dagdelen. Hieronder een korte toelichting op het programma per dagdeel:

 • Eerste dagdeel tweedaagse (oktober 2017): We beginnen met het maken van een analyse (foto) – hoe democratisch is jouw gemeente? Kennismaking met groep, gemeenten en democratische bril.
 • Tweede dagdeel tweedaagse: het uitwisselen van elkaars projecten en je laten inspireren door geslaagde en succesvolle DC-experimenten. Intervisie en inspiratie. Leren van anderen en leren met elkaar.
 • Derde dagdeel tweedaagse: presentatie van ervaringen van een aantal DC-experimenten en een verdieping op je eigen project en jouw rol daarin. Welke uitdagingen ga jij aan?
 • Vierde dagdeel tweedaagse: het uitwerken van jouw uitdaging tot een eigen actieonderzoek of democratisch experiment in groepen– waar ga jij de komende maanden aan werken? Feedback van panel met bestuurder, topambtenaar, wetenschapper en publiek ondernemer.

Na de tweedaagse ga je aan de slag met je eigen democratisch project. Je leest het goed: je neemt je eigen huiswerk mee. Tussentijds kan een team van de Democratic Challenge je ondersteunen.

 • Eerste terugkommiddag (december 2018): tussentijdse reflectie op je praktijkworstelingen (beren op de weg) en je persoonlijke worstelingen. Feedback/advies van deelnemers en van experimenten. We zoeken naar vergelijkbare experimenten waar je iets van kan leren.
 • Tweede terugkommiddag en tevens slotbijeenkomst (februari 2018): presentatie van je democratisch project en de lessen van het ontwikkeltraject. Een panel met een bestuurder, top-ambtenaar, wetenschapper en publiek ondernemer geven handreikingen voor de verdere uitvoering. Op basis daarvan maken we een concreet product voor na de verkiezingen zodat jij, stevig bepakt met waardevolle bagage, aan de slag kunt met het vernieuwen van de lokale democratie in jouw gemeente.

Werken aan je eigen project: waar moet jouw casus/project aan voldoen?

Om de DCA te laten slagen is het belangrijk dat je een eigen casus en bijbehorende motivatie voor die casus naar ons opstuurt. Een casus waar jij persoonlijk aan gaat werken maar ook een case waar jouw gemeente wat aan heeft na de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat over lokale democratievernieuwing. Bijvoorbeeld het betrekken van afzijdige bewoners, het meer ruimte geven aan actieve bewoners, het verkrijgen van democratische vaardigheden of een burgerbegroting van de grond te krijgen.

Zodra jij je hebt aangemeld met je casus zullen wij contact met je opnemen voor een telefonische intake waarin we jouw case en motivatie zullen bespreken.

Wat brengt de DCA jou?

De belangrijkste opbrengst is dat je naar huis gaat met een concreet plan van aanpak voor lokale democratievernieuwing voor het nieuwe gemeentebestuur. Daarnaast biedt de DCA ook nog:

 • begeleiding van ervaringsdeskundigen en experts;
 • inspiratie, kennis en expertise op het gebied van vernieuwing lokale democratie;
 • vergroting van je netwerk en intensieve coaching in plezierige omgeving.

Voor wie is de DCA?

De DCA is voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren die aan de slag willen met vernieuwing van de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen. Voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren die het anders willen doen, die willen experimenteren en willen vernieuwen. Die uitgedaagd willen worden. Die verder durven en willen kijken.

Het is niet noodzakelijk maar het heeft wel de voorkeur wanneer jij je aanmeldt met een of twee collega’s uit dezelfde gemeente; het liefst vanuit verschillende functies/rollen (bijvoorbeeld twee ambtenaren en gemeenteraadslid of een wethouder en een griffier). Buiten dat het van toegevoegde waarde is voor de cursus sta je met zijn tweeën of drieën sterker dan alleen en kunnen jullie samen de aanjagers worden in jullie gemeente.

Wat zijn de kosten voor DCA?
De kosten voor het gehele DCA-traject zijn € 1500,- (een twee-daagse bestaande uit vier dagdelen van drie uur en twee terugkomdagen bestaande uit ieder één dagdeel van drie uur). We bieden een korting van € 250,- per persoon voor een tweede en derde deelnemer uit dezelfde gemeente. Bij bovenstaande prijs is inbegrepen:

 • 3 lesdagen onder begeleiding van experts, koplopers en ervaringsdeskundigen;
 • 1 hotelovernachting tijdens de twee-daagse;
 • eten & drinken;
 • een aantal uitdagende middag- en avondactiviteiten;
 • een op maat gemaakt plan van aanpak aan de hand van jouw casus uit jouw gemeente.

De prijs is exclusief de eigen reis naar de locatie, extra (alcoholische) dranken en 21% btw. De gemeente kan de btw terugvorderen via het btw-compensatiefonds.

Digitale intake
Zodra we de aanmelding ontvangen hebben nemen we contact op om een (telefonische) intake in te plannen. Voor elke contactdag ontvang je een digitale intake. Op basis hiervan stemmen de docenten en sprekers het programma specifiek af op de leer- en informatiebehoefte van de deelnemers. Elke module kent ook een digitale evaluatie.

Inschrijven
Schrijf je in via: https://www.vngacademie.nl/producten/ambtenaar/democratic-challenge-academie-.aspx. Uiterlijk één week voor de aanvang van de DCA ontvang je een bevestiging. De inschrijving is bindend. Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het CBP op 24 juli 2002, meldingsnummer m-1026707.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de logistiek en organisatie van de Democratic Challenge Academie kunt u contact opnemen met:

VNG Academie
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
tel: 070-3738492
e-mail: vngacademie@vng.nl

 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!