Participatie van statushouders via maatschappelijk initiatief

Voor: beleidsambtenaren sociaal domein en participatie

 

Introductie:

Nederland kent de laatste jaren een grote instroom van vluchtelingen. De verantwoordelijkheid om statushouders aan het werk te krijgen ligt bij gemeenten. Maar de praktijk is weerbarstig en de weg naar werk is voor veel vluchtelingen lang en moeizaam.

 

Steeds meer sociale ondernemingen bieden creatieve manieren om statushouders op een passende manier naar (vrijwilligers)werk of een stageplek te begeleiden. Van werkateliers en winkels waar statushouders werken tot incubators waar eigen projecten en ondernemingen worden gestart. Vaak gebeurt dit in samenhang met buurtbewoners en lokale bedrijven. Hoe doen sociaal ondernemers dat? Hoe pakken zij dit financieel aan, hoe zit hun verdienmodel in elkaar? En hoe kun je als gemeente met hen samenwerken? En wat levert dat dan op?

 

Inhoud:

In deze workshop krijgt u veel inspiratie vanuit de praktijk. Er komen veel actuele voorbeelden voorbij, waarin we steeds naar drie perspectieven kijken: die van de statushouder, de sociaal ondernemer en die van de gemeente.

 

In het tweede deel van het programma gaan we aan het werk en bekijkt u de situatie in uw eigen gemeente. Welke sociaal ondernemers en maatschappelijke initiatieven zijn  er? En hoe zou uw gemeente met hen kunnen samenwerken? Wat is daar voor nodig?

 

Na deze workshop heeft u:

  • Zicht op de waarde van maatschappelijk initiatief en sociaal ondernemerschap voor het begeleiden van statushouders naar stage of werk;
  • Zicht op de mogelijkheden hiervoor in uw eigen gemeente.

 

Programma:

De workshop duurt 2,5 uur, er kunnen maximaal 15 mensen mee doen. Deze workshop is bedoeld voor ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor sociaal domein en participatie.

De workshop kan zowel in company als via open inschrijving worden gevolgd.

 

Trainers:

Rinske van Noortwijk en Ineke van Zanten (GreenWish), www.greenwish.nl

Hebben beiden jarenlang ervaring in het begeleiden van sociaal ondernemers en maatschappelijk initiatief en het adviseren van gemeenten. Daarnaast geven zij regelmatig ism COA workshops aan statushouders over maatschappelijk initiatief.  

 

Boeken:

Wilt u deze workshop boeken voor in uw gemeente? Dat kan! Neem contact op met: info@democraticchallenge.nl

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!