Hoe kunnen gemeenteraadsleden democratie kleur geven?

Uit: de correspondent

In een serie explainers leg ik uit waar gemeentepolitiek over gaat. Ik zocht al uit hoeveel de gemeenteraad te zeggen heeft over de eigen financiën. Vandaag gaat het over wat raadsleden kunnen bereiken na 21 maart.

ergeet Thierry Baudet. Vergeet Geert Wilders. En al die andere landelijke kopstukken, die wel of niet meedoen aan verkiezingsdebatten op radio en tv. Op 21 maart zijn zij geen kandidaat voor wat dan ook. En over het referendum op de inlichtingenwet, waar zij wel mee te maken hebben, zeggen zij verrassend weinig.

De gemeenteraadsverkiezingen gaan over jouw gemeente, én over hoe democratie kan werken. Je kon in deel 1 van deze korte serie al lezen dat veel van het geld dat gemeentes uitgeven, al vast ligt. Vandaag beschrijf ik hoe gemeenteraadsleden voor democratische vernieuwing kunnen zorgen. En in deel 3 zet ik op een rij hoe je je stem kan bepalen.

Zodra de uitslagen van de raadsverkiezingen binnen zijn, beginnen in de 380 gemeenten van Nederland de gesprekken over een nieuw collegeakkoord – een soort gemeentelijk regeerakkoord. De succesvolste kandidaten pakken dit anders aan dan de bekende namen in Den Haag: zij doen Zoek de overeenkomsten, in plaats van Zoek de verschillen.

Jaren klonk het advies aan de landelijke politiek: hou het kort, de wereld verandert snel, sluit een regeerakkoord op hoofdlijnen. Maar ook dit jaar was het welgemeende advies Lees hier het advies van Willink.van deskundigen zoals informateur Herman Tjeenk Willink weer aan dovemansoren gericht. Na 225 dagen produceerden de vier coalitiepartijen toch een gedetailleerd en dichtgemetseld akkoord dat Rutte III tegen iedere prijs wil uitvoeren.Daar schreef ik een Politiek Dagboek over.

In veel gemeenten werd eerst deze Haagse praktijk van lange coalitiebesprekingen en uitvoerige regeerakkoorden overgenomen. Iedere stad die zich respecteerde trok een informateur van buiten aan, liefst met enige landelijke bekendheid. Net echt.

Lees verder