Samen leren en werken aan de Stad

Thema(s):
Veranderprocessen & overheidsparticipatie

Het leertraject is onderdeel van -en komt voort uit- een langere, reeds lopende, samenwerking tussen gemeente en initiatiefnemers. In december 2014 vond het Festival ‘Utrecht Maken We Samen’ plaats. Dit festival rondom het versterken van initiatieven in de stad is een co-creatie geweest tussen initiatiefnemers en de gemeente Utrecht. Zowel inhoudelijk als procesmatig is het festival gezamenlijk georganiseerd. Een succesvol festival met twintig workshops en gevarieerde en waardevolle output.

Deze output heeft geresulteerd in een dynamisch document dat wederom in samenwerking met de stad is en wordt vormgegeven; De agenda ‘Ruim baan voor initiatief – routekaart 2015’; http://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/1.concern-bestuur-ontwikkeling/Wijken/Participatie/Jij_maakt_Utrecht/Ruim_baan_voor_initiatief_-_Agenda_etappe_2015.pdf

De uitvoering van agendapunt 1: al doende leren staat centraal in deze aanmelding.
Het doel van het project is om met betrokken actoren (in elk geval initiatiefnemers en ambtenaren, wellicht ook raadsleden) te leren ‘on the job’, dus tijdens de samenwerking die gaande is. Door dilemma’s en obstakels te adresseren, te reflecteren op de samenwerking en in overleg bij te sturen. Voor een aantal casussen van concrete samenwerking willen we dit proces gedurende een aantal maanden volgen en vastleggen om te kunnen gebruiken in andere situaties en breder in en buiten de gemeentelijke organisatie te kunnen delen.
We gaan daarbij samenwerken met kennisinstituten zoals het Onderzoeksnetwerk Sociaal Domein Utrecht (Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht, Universiteit voor Humanistiek) of de USBO.

Concreet gaat het in dit project om ervaringsleren door betrokken actoren. Specifiek wordt aandacht besteed aan het voeren van ‘het goede gesprek’ en het organiseren van reflectie in de samenwerking. Door samen met initiatiefnemers te leren verbeteren we de lokale participatieve democratie.

Vernieuwend

Het leertraject onderscheidt zich door de sterke koppeling aan de praktijk. We organiseren reflectie op die praktijk terwijl deze plaatsvindt. Dit biedt zowel voor betrokken ambtenaren als initiatiefnemers de mogelijkheid om te leren en beter begrip te krijgen voor elkaars positie. Ook verbinden we het leerproces met de persoonlijke ontwikkeling van betrokkenen. We verwachten dat de opbrengst zich niet alleen zal uitdrukken in inhoudelijke ‘werkende elementen’ voor een goede samenwerking maar ook in een methode van het organiseren van reflectie in de praktijk die breder toepasbaar is.

De worteling in de praktijk, de gerichtheid op zowel ambtenaren als initiatiefnemers en de ambitie om reflectie een normaal onderdeel van het werk te laten zijn maken dit traject vernieuwend en onderscheidend.

Impact

We verwachten een betere samenwerking tussen ambtenaren en initiatiefnemers, en daarmee een vruchtbaarder klimaat voor initiatieven in de stad en een versterking van de participatieve democratie. Daarnaast het doorbreken van oude werkwijzen en patronen en een ambtelijke organisatie die opener, scherper, wendbaarder en betrouwbaarder zal zijn. Als het lukt raadselden te betrekken zal het naar verwachting ook een positieve invloed hebben op de rol van de gemeenteraad t.a.v. initiatieven.

Overdraagbaar

Zowel de te verwachten oogst aan ‘werkende elementen’ in een samenwerking tussen initiatiefnemers en gemeenteambtenaren als de methodiek van reflectie tijdens de praktijk kunnen voor andere gemeenten waardevol zijn. Dat geldt ook voor de gekozen vormen (bijv. met film) om casussen te volgen en vast te leggen voor bredere verspreiding en gebruik. De casuïstiek biedt aanknopingspunten voor een goed gesprek over samenwerking. Deze aanknopingspunten kunnen in toekomstige samenwerkingsverbanden als leidraad dienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *