Raadsledencongres

Een goede start is het halve werk. Het landelijke Raadsledencongres geeft elk raadslid en kandidaat-raadslid de kans om zijn kennis en vaardigheden te vergroten zodat er een goed begin gemaakt kan worden in de nieuwe raadsperiode.

Hoe kan een raadslid een sterk en invloedrijk raadslid zijn? Deelsessies, workshops en inspiratiesessies over de rol en positie van de raad, de instrumenten van de raad en hoe het eigen talent wordt ingezet om een rol van betekenis te vervullen in de nieuwe raadsperiode.

Bovendien, ook presentaties over het nieuwe competentieprofiel van raadsleden, een nieuwe competentiescan en hoe raadsleden gedurende de raadsperiode zichzelf in het raadswerk kunnen verbeteren.

Twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 mogen raadsleden en kandidaat-raadsleden dit Raadsledencongres in ‘s-Hertogenbosch niet missen!