Nieuwe democratie vraag ook om vernieuwing gemeentelijke organisatie

Gemeenten opereren steeds meer in een netwerk om ingewikkelde maatschappelijke vraagstukken op te kunnen lossen. Dat vraagt van het gemeentebestuur een andere manier van werken, waarbij aansluiten bij de leefwereld van mensen en daarmee democratische vernieuwing een belangrijke voorwaarde is. Die omslag heeft ook gevolgen voor de rol van het ambtelijk apparaat. In deze interactieve sessie gaan we in op de gevolgen voor de werkwijze, het HRM-beleid en de P&C cyclus.