Alle nieuwe experimenten

Voor onze oproep voor nieuwe lokale democratie-experimenten hebben 40 innovators zich aangemeld! Hierbij een overzicht van de nieuwe aanmeldingen. Op de experimenten pagina zijn de nieuwe experimenten ook weergegeven op de kaart.

Gemeenteraad & zeggenschap

Initiatieffabriek

De vloggende wethouder

Progressief Woerden

SindeR

3DeWolden

Inwonersmarkt voor gede(e)l(egeer)de zeggenschap

Transitiekabinet Gemeenten

Denktank Inwoners en Raad

Havenlab Heemstede

Heuvelrug Raadsaanpak

De Raad op pad

Democratische vaardigheden

Deep Democracy

Werken met Pleinen

Checks & balances

Jongeren Auditoren

Democratische waarde van initiatief

Ecodorp Boekel

Dorps- en wijkdemocratie 

KHOR II

Van buurtplatform naar buurtnetwerk

Planontwikkeling in De Greiden

Create your own SPACE-S

Nieuwe Dorpsdemocratie Neerijnen

Mooi, Mooier Middelland

E-democratie

TIP-panel

Youmee

Inspraak online

Doe Mee Zoetermeer

Samenspreker

Burgerjournalistiek 

Politiek naar de wijk

Burgerjournalistiek in de wijk

Vragenvuur

Omgevingswet 

MienskipEnergie

Binnenstad Sneek

Pilot Omgevingswet Oosterwolde

Regionale democratie 

Kernradenmodel

Het Twentement

Overige experimenten:

De macht van 10

Huiskamergesprekken en burgertop in Leiden

Mijn Den Bosch

En…. bekijk onze oproep:

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!