Aan de slag met …

Veranderprocessen & overheidsparticipatie!

Hoe verbeter je het aansluitingsvermogen van jouw gemeente? Veel gemeenten zijn bezig met organisatie-veranderprocessen, gericht op een beter aansluitingsvermogen van de interne organisatie met de lokale samenleving. Er wordt volop gesleuteld aan structuur, cultuur, werkwijze, competenties en het ontwikkelen van een ‘gemeenschappelijke taal’. De opgave is om daarbij meerdere werkwijzen, culturen, sturingsvisies en perspectieven naast elkaar te laten bestaan. Er is niet 1 beste manier van samenwerking of participatie. Per situatie, beleidsterrein of wijk kies je een passende vorm van samenwerking. Binnen een meervoudige democratie is het zoeken naar ‘maatwerkparticipatie’. En daarbij kijken we naar het hele palet van samenwerking: van inspraak tot initiatief, interactief beleid tot co-creatie, van hoorzitting tot overheidsparticipatie.

De onderstaande producten kunnen jouw helpen te komen tot ‘maatwerkparticipatie’ in jouw gemeente:

Toolbox organisatie- verandering
Toolbox organisatie- verandering Toolbox binnenkort online!

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!