Aan de slag met …

Democratische vaardigheden!

Dat democratische vaardigheden een belangrijke maar tot nu toe beperkte rol spelen binnen de lokale democratie, wordt steeds duidelijker. Juist naarmate burgers samen weer publieke problemen gaan aanpakken zijn democratische vaardigheden onontbeerlijk. Om een conflict in goede banen te lezen, legitieme oplossingen te vinden en van het nauw begrepen eigenbelang tot het welbegrepen eigenbelang of algemeen belang te komen. Bram Eidhof (IPW): “Opdat we met z’n allen democratisch vaardiger worden, en democratische initiatieven beklijven. Maar bovenal: zodat de democratie weer toegankelijk wordt voor onszelf, voor alle burgers. En we zelf weer conflicten op gaan lossen en met verschillen leren omgaan. Want de demos, dat zijn wij.”

Vindt u de ontwikkeling van democratische vaardigheden ook zo belangrijk en wilt u aan de slag hiermee? Kies dan een democratische werkvorm die binnen en buiten het gemeentehuis in uw gemeente kan worden uitgevoerd:

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.

Team Democratic Challenge
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Postbus 30435
2500 GK Den Haag

E-mail: d-loket@vng.nl

We zijn ook te vinden op twitter!