De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.