Buurt leidt Raad

Thema(s):
Overige experimenten

Een digitaal systeem dat helpt om een duidelijk beeld te krijgen van wat bewoners op dat moment als belangrijk ervaren. Gemeenteambtenaren en bestuurders kunnen dit programma gebruiken om hun beleid en werk aan te passen aan actuele wensen, als alternatief voor trage en dure opiniepeilingen.

Vernieuwend

De vernieuwing ligt uiteindelijk slechts gedeeltelijk in de praktische uitvoering naar buiten toe. De werkelijke vernieuwing zit in de ondergrond van het systeem. Wat in de ondergrond van het systeem ligt, is een fundamentele andere opvatting voor ‘wie dient wie’. In het systeem is het model leidend waarbij mensen recht van bestaan hebben, volwassen zijn en bereid zijn voor elkaar en zichzelf zorg te dragen. Een ander zeer fundamenteel verschil is dat het systeem gebaseerd is op het model waarbij het bestaansrecht van een maatschappij alleen gebaseerd is in het creëren van welzijn, welvaart en welbevinden voor iedereen op elk moment van de dag. Alleen zo kan het recht van bestaan van elk levend wezen binnen de samenleving worden vormgegeven waarbij elk leven tot de volheid van dat leven kan uitgroeien. In onze huidige maatschappelijke constructie profiteren slechts een (zeer) beperkte groep mensen van de maatschappij die ongelijkheid, verspilling, gebruiken en machtsuitoefening geïnstitutionaliseerd heeft.

Het ondersteunen van het tot leven komen van dit nieuwe systeem wordt logisch wanneer je in jezelf tot de ervaring bent gekomen dat jij en ieder ander er toe doet, mag leven en mag voortleven, gewoon omdat elk van ons leeft. Het is de innerlijke behoefte om het leven met de opbrengsten van jouw leven te ondersteunen en tot bloei te laten komen. Dat is de allerdiepste vernieuwing die dit systeem verbeeldt.

Impact

De impact van het ‘Buurt leidt Raad’ systeem zal groot zijn. Een belangrijke reden daarvoor is dat het systeem geheel buiten de overheid om kan gaan ontstaan. Afhankelijk van je overtuigingen over samenwerken, mensen en eigenaarschap zal dat bevrijdend of bedreigend overkomen.

Het grondbeginsel waar het ‘Buurt leidt Raad’ systeem op gebaseerd is, is om volledige omdraaiing van de rol van de overheid.

Het huidige overheidssysteem is gebaseerd op het feodale, hiërarchische systeem waarbij de ‘heerser’, gediend door het (overheids) apparaat uitmaakt hoe het toegaat in het ‘rijk’. Burgers zijn daarin degenen die de ‘heerser’ dienen en onderhouden. Het is misschien wat basaal omschreven: dat is de kern achter ons overheidsbestel.

‘Buurt leidt Raad’ draait het helemaal om. Het willen samen leven van de burgers is de reden waarom een gezamelijke besluitvorming nodig is. De mensen die voor het uitvoeren van deze gezamelijke besluitvorming nodig zijn, worden door de gemeenschap van hun levensonderhoud voorzien voor zo lang hun taak dat vereist. Als de taak weer klaar is, kunnen deze mensen weer op een andere manier bijdragen aan het creëren van het gemeenschappelijke levensonderhoud. Wanneer de ‘overheidsmensen’ geen actief mandaat van de burgers hebben, is geen werk beschikbaar. Ook dit is weer bijzonder basaal beschreven.

Wat nu zorgt voor het feit dat dit systeem zo’n impact gaat hebben, is dat het systeem van het begin af aan al helemaal komt vanaf de grond. Het is geenszins de overheid die het systeem gaat neerzetten. Het is gewoon een initiatief, gericht op het omvormen van governance naar een systeem waarbij de mensen zelf gaan besluiten en oplossen wat hun problemen zijn en hoe die aan te pakken. Het zou zelfs nog zo kunnen zijn dat mensen uiteindelijk bij elkaar komen en ‘buiten de overheid om’ hun oplossingen gaan vorm geven. Om te kunnen begrijpen dat dit aan het eind van de dag de gewenste situatie is voor mensen die samenleven, is een fundamentele omschakeling in je sociaal maatschappelijke denken nodig. In essentie ga je het standpunt hanteren dat jij als mens het recht van bestaan hebt, zonder enige vorm van tegenwerping. Vanaf daar ga je als mens samen leven en daarin je verantwoordelijkheid dragen. In het licht van die verantwoordelijkheid maak je samen met andere mensen afspraken en ga je die actief ondersteunen en nakomen. Deze afspraken zijn, even met een grote stap, wat nu de zogenaamde overheidstaken zijn. Doordat de organisatie nu helemaal van de bodem af omhoog komt, zullen deze taken heel anders zijn in velerlei opzicht. Deze zullen anders zijn omdat de afspraken gebaseerd zullen zijn op hoe de mensen samen met elkaar, voor elkaar welzijn, welvaart en welbevinden waar maken voor elke betrokkenen op elk moment van de dag. Dit is de basis van de impact die het systeem gaat hebben.

Overdraagbaar

Het ‘Buurt leidt Raad’ systeem zal eenvoudig overdraagbaar zijn. Het is eenvoudig overdraagbaar als gevolg van het feit dat het gebaseerd is op het feit dat mensen zich aan het systeem gaan verbinden. Het systeem doet niks anders dan mensen met elkaar verbinden. Het kan derhalve in elke groep binnen gebracht worden, waarvan mensen denken onder te zijn. Hoewel de intentie van het systeem zich baseert op het creëren van open, heldere, echte, verbonden, op gemeenschap gebaseerde governance in het overheidsdomein. Governance is echter geenszins voorbehouden aan het overheidsdomein. Elke groep die samen leeft, heeft met governance te maken.

‘Buurt leidt Raad’ geeft mensen die in hun leefomgeving, hun groep een probleem zien de gelegenheid het probleem te melden, een oplossing voor te stellen en te ervaren hoe anderen daar over denken. Het stemmechanisme zorgt voor het inzichtelijk maken van hoe belangrijk mensen het probleem vinden en wat ze denken van de oplossing. Hierdoor kunnen probleem en oplossing toegroeien naar de door de meeste mensen gedragen oplossing. In aansluiting op wat het systeem laat zien, zullen mensen dan nog altijd met elkaar moeten besluiten wat ze gaan doen.

Door deze fundamentele insteek kan het systeem zonder moeite overgedragen worden. Het kan ook zonder moeite schalen. Mensen hoeven alleen maar te specificeren tot welke leefomgeving zij vinden dat het probleem hoort. Technisch en theoretisch zijn geen grenzen aan het systeem qua inzetbaarheid in relatie tot welke mensen welke problemen/oplossingen bespreken. Elke samenlevingsgroep, van elke schaal kan het systeem gebruiken. Voor de hand ligt dat de groepsgrootte zo groot is, dat dagelijks en direct overleggen tijd en logistiek onpraktisch is. Het is echter geen technische of theoretische grens.

Het is dus te gebruiken voor de overheidsgovernance op elke schaal. Net zo goed als het is te gebruiken op elke andere vorm van groep.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *