Huiskamergesprekken en burgertop in Leiden

Thema(s):
Overige experimenten

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Wij menen een manier gevonden te hebben om een dialoog tot stand te brengen tussen 750 Leidenaren die een afspiegeling vormen van de bevolking, evenredig verdeeld over alle wijken. Beoogde uitkomst is een Agenda voor de stad.

1. Concreet experiment

-100 huiskamergesprekken verspreid over de stad waarin groepen van 7 à 8 mensen wensen en behoeften uitwisselen over alle mogelijke onderwerpen.

-100 ambassadeurs zoeken die via persoonlijke benadering elk een groep samenstellen. Totaalresultaat moet zijn een redelijke afspiegeling van de sociale kaart van Leiden.

-Methodiek ontwikkelen om thema’s te verzamelen en te bundelen.

-Burgertop op 14 januari waar alle ca. 750 deelnemers aan de huiskamergesprekken meedoen aan groepsgesprekken over aantal thema’s die tijdens de huiskamergesprekken zijn opgekomen. Wildcards voor max. 100 politici, ambtenaren, ondernemers en vrijdenkers die over de groepen worden verdeeld.

-Aan eind van de dag wordt een aantal thema’s gekozen die een follow up krijgen in werkgroepen en/of rondetafelgesprekken.

-Medio juni 2017 is een slotmanifestatie waarin een manifest wordt gepresenteerd aan de samenleving: burgers, instellingen, bedrijven en politiek.

2. Lokaal karakter

Via de huiskamers komen we letterlijk bij de mensen thuis; lokaler kan het niet. In de Stadsgehoorzaal komt iedereen samen en bundelen we de ideeën.

3. Vernieuwing van lokale democratie

-Brug slaan tussen participatieve en formele democratie.

-Beweging op gang brengen van inwoners uit alle lagen van de samenleving die graag meedenken over de stad, maar geen deel uitmaken van het politieke domein en de gangbare overlegcircuits.

4. Duurzame impact

Geen systeemverandering. Wel onderzoeken of deliberatie/dialoog een permanent karakter kan krijgen. Bijv. in de vorm van burgerpanels of burgertoppen over deelonderwerpen.

5. Grootste uitdaging

-Zo divers mogelijke groep inwoners mobiliseren voor dit project die zich ook eigenaar voelen van het proces.

-Methodiek ontwikkelen om op democratische wijze tot thema’s en voorstellen te komen met breed draagvlak in de Leidse gemeenschap.

6. Ondersteuningsvraag

-Expertise om buiten de gebaande paden tot een zo divers mogelijke groep deelnemers te komen die op persoonlijke titel meedoen, niet gehinderd door institutionele belangen en stigma’s.

-Training van de ambassadeurs om de huiskamergesprekken in goede banen te leiden.

-Ondersteuning bij multimediale verslaglegging van het hele proces.

-Hoe genereer je betrokkenheid en van lokale onderwijsinstellingen (middelbare scholen, universiteit, mbo)

 

 

 

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

Stadslab, een vrijwilligersorganisatie die meer projecten en burgerinitiatieven ontwikkelt en faciliteert. Wij hebben ons initiatief daar ondergebracht.

 

Contact

1 reactie

  • Maaike de Rijk zegt:

    Interessant, deze uitdaging! Ik ben erg benieuwd hoe het gaat verlopen en heb, als voormalig Leidenaar, nu inwoner van Oegstgeest, belangstelling voor één van de 100 wildcards. Met een vriendelijke groet, Maaike de Rijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *