G250 Amsterdam

Thema(s):
Overige experimenten

De G250 Buurttop De Pijp – bewoners en ondernemers, ambtenaren van stadsdeel Zuid en leden van de bestuurscommissie Amsterdam Zuid – wil een platform creëren dat bewoners en ondernemers de kans geeft daadwerkelijk initiatieven te ontplooien voor de Pijp. Het platform wil , via co-creatie, werken aan initiatieven in de wijk. Alle partijen dragen bij vanuit hun eigen rol en taak en verantwoordelijkheden. Vanaf het begin is door deze partijen, die gezamenlijk op zoek zijn naar een nieuwe vorm van lokale democratie, samengewerkt. Politici en ambtenaren zijn vanaf het begin betrokken bij het proces en actief deelnemer tijdens de Buurttop. De G250 De Pijp zet de challenge in voor advisering en begeleiding door deskundigen, voor exposure en financiering, en publiciteit om zo veel mogelijk bewoners en ondernemers te bereiken.

Vernieuwend

Het project is een vervolg op de G250 Buurttop de Pijp. Bijzonder is het feit dat burgers, ondernemers, ambtenaren en politici vanaf het begin samenwerken in dit project en ook de ambitie hebben dit project gezamenlijk vorm te geven.

Impact

De verwachting is dat de G250 Werkt! kan bewerkstelligen dat bewoners, ondernemers, ambtenaren en politici op een andere manier gaan samenwerken. Gezamenlijk wordt een proces op gang gebracht waarvan de uitkomst niet vooraf te voorspellen is. Belangrijk is het vasthouden van de positieve energie die de Buurttop opleverde, het bereiken van zoveel mogelijk bewoners en ondernemers uit de Pijp en het op gang houden van de samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Overdraagbaar

De komende periode zullen veel ervaringen opgedaan worden. Een aantal ideeën zal werken, andere weer niet. Lukt het structureel zoveel mogelijk bewoners en ondernemers te betrekken en het proces gaande te houden? Deze ervaringen zullen voor andere steden leerzaam zijn en hopelijk een stimulans zijn om (delen van) de aanpak in de Amsterdamse Pijp over te nemen.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *