Datademocratie

Thema(s):
Overige experimenten

Naar aanleiding van de decentralisaties zijn wij (een vijftal ambtenaren van de gemeente Heerhugowaard en Meneer de Leeuw) het gesprek aangegaan met een twintigtal bijzondere bewoners van de stad Heerhugowaard over de sociale ontwikkeling van deze stad. Onze visie is dat Heerhugowaard de komende 10 jaar de omslag kan maken van ‘stenen stad’ naar ‘mensen stad’. Zie bijlage voor meer informatie. Onze strategie is om netwerken van bewoners te empoweren om hier aan te kunnen bijdragen. Wij stellen ons voor dat de overheid de rol van ‘filmproducent’ op zich neemt: Een filmproducent maakt de film niet zelf. Een filmproducent investeert in de film, neemt de risico’s en ontvangt de opbrengst. Als wij deze metafoor doortrekken, dan investeert de overheid in deze rol in het sociaal domein en geeft anderen het vermogen om hierin te handelen. De oogst is het maatschappelijke rendement. Een van de eerste stappen is om met netwerken van bijzondere bewoners opzoek gaan naar tien belangrijke getallen die iedereen kan begrijpen en die aangeven hoe het gaat met de ontwikkeling van Heerhugowaard. Wat zijn de sociale, economische en ecologische kerngetallen waarmee je als overheid in ‘filmproducent stand’ de resultaten van je investeringen in netwerken van burgers kan afmeten? Wat zijn de getallen die bewoners inspireren om tot actie te komen? Die resultaten zichtbaar maken? In het big-data-tijdperk zijn heel veel getallen beschikbaar en meestal heb je evenveel experts nodig om ze te interpreteren. In rapporten en notities staan vaak ook heel veel getallen, maar wat zijn nu de paar kerngetallen die de lading goed dekken? Wij zoeken dus naar tien getallen voor Heerhugowaard die iedereen kan begrijpen, die belangrijk worden gevonden door de gemeentelijke organisatie en die netwerken van actieve burgeres helpen hun acties te richten en te meten. De komende 6 maanden organiseren wij een viertal co-creatie bijeenkomsten met politici, bestuurder, ambtenaren en bijzondere burgers om tot 10 getallen te komen. Samen met de GDIndex en ons netwerk hebben wij een eerste opzet gemaakt (zie bijlage). Wij spreken dus een netwerk van koplopers, dwarsdenkers en friskijkers aan om met hun creatief vermogen bij te dragen aan de sociale ontwikkeling van de stad. De 10 getallen helpen om het gesprek aan te zwengelen. Parallel hieraan is de raad in Heerhugowaard ook bezig met het ontwikkelen van indicatoren om de vooruitgang te meten. Wij kijken er naar uit het gesprek met hen aan te gaan en achterliggende opvattingen over handelingsperspectieven uit te wisselen. Daarnaast hopen wij met de getallen vele andere bewoners te mobiliseren om bij te dragen aan de sociale ontwikkeling van de stad. Want een ding is zeker: gemeentelijke organisatie en bewoners hebben elkaar hard nodig om van Heerhugowaard een mensen stad te maken waar bewoners ook voor elkaar kunnen zorgen.

Vernieuwend

Met het vernieuwingsnetwerk in Heerhugowaard zijn wij het idee om netwerken te versterken aan het uitproberen in de praktijk.Als transitieteam zijn we het gesprek aangegaan over het sociale domein in Heerhugowaard met een aantal bijzondere bewoners en ondernemers uit onze gemeente. Onder begeleiding van het bureau Meneer de Leeuw verkennen we met dit tijdelijk vernieuwingsnetwerk wat de transformatie in het sociale domein concreet kan betekenen in Heerhugowaard. Als eerste stap hebben we een twintigtal bewoners, ondernemers en betrokkenen met hele diverse achtergronden geïnterviewd over hun beelden en ervaringen met leven, wonen en werken in Heerhugowaard. Vervolgens zijn
we in vijf avondbijeenkomsten met het tijdelijk vernieuwingsnetwerk het gesprek aangegaan om samen beter te kijken naar wat op sociaal vlak gebeurt in Heerhugowaard, en ook hoe dit zich in de afgelopen eeuw ontwikkeld heeft. Vanuit dit historisch perspectief en de noodzaak tot veranderingen in het sociaal domein, zijn we samen aan het verbeelden
wat wenselijk is voor de toekomst. Samen met het vernieuwingsnetwerk hebben we verschillende toekomstbeelden ontwikkeld over hoe Heerhugowaard er over tien jaar uit zou kunnen zien. Wij hebben elkaar uitgedaagd om in kleine stapjes die toekomst in het hier en nu uit te proberen.

Impact

Met het vernieuwingsnetwerk in Heerhugowaard zijn wij het idee om netwerken te versterken aan het uitproberen in de praktijk.Als transitieteam zijn we het gesprek aangegaan over het sociale domein in Heerhugowaard met een aantal bijzondere bewoners en ondernemers uit onze gemeente. Onder begeleiding van het bureau Meneer de Leeuw verkennen we met dit tijdelijk vernieuwingsnetwerk wat de transformatie in het sociale domein concreet kan betekenen in Heerhugowaard. Als eerste stap hebben we een twintigtal bewoners, ondernemers en betrokkenen met hele diverse achtergronden geïnterviewd over hun beelden en ervaringen met leven, wonen en werken in Heerhugowaard. Vervolgens zijn
we in vijf avondbijeenkomsten met het tijdelijk vernieuwingsnetwerk het gesprek aangegaan om samen beter te kijken naar wat op sociaal vlak gebeurt in Heerhugowaard, en ook hoe dit zich in de afgelopen eeuw ontwikkeld heeft. Vanuit dit historisch perspectief en de noodzaak tot veranderingen in het sociaal domein, zijn we samen aan het verbeelden
wat wenselijk is voor de toekomst. Samen met het vernieuwingsnetwerk hebben we verschillende toekomstbeelden ontwikkeld over hoe Heerhugowaard er over tien jaar uit zou kunnen zien. Wij hebben elkaar uitgedaagd om in kleine stapjes die toekomst in het hier en nu uit te proberen. Wij hopen de 10 getallen te vinden die over drie jaar nog steeds relevant zijn en mensen in beweging brengen. Zowel in de gemeenschap als in de gemeentelijke organisatie.

Overdraagbaar

We documenteren alles wat wij doen. Zie bijlagen. Er komt een nieuwe editie van de verzamelkaarten.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *