Buurttender

Thema(s):
Overige experimenten

Een Buurttender is een proces waarmee een buurt in staat wordt gesteld een buurtaanbesteding te doen. Het brengt de wensen van een buurt in kaart en helpt de buurt om die wensen on te zeten in een concreet project. Dat project wort vervolgens uitgevoerd oor een partij die door de buurt wordt gekozen.Een Buurttender maakt het op die manier mogelijk voor een buurt om invloed uit te oefenen op de besteding van publiek geld. Ook wordt een buurt meer (dan gewoonlijk) betrokken bij het benoemen van buurtprioriteiten. In het algemeen wordt met een Buurttender een groter aantal mensen in een buurt betrokken bij wat er speelt in een buurt; dat geldt voor bewoners, ondernemers en organisaties. Daarnaast wordt tijdens het traject nauw samengewerkt met de lokale overheid en krijgt een betrokken ambtenaar (bijvoorbeeld een wijkmanager) een duidelijke, faciliterende rol.Om een buurt meer regie te geven, is een aantal stappen ontwikkeld die tijdens het traject worden genomen:1. Ophalen van ideeën uit de buurt.2. Omvormen tot concrete plan met richtlijnen door de buurt.3. Uitzetten van deze buurtaanbesteding/start tenderprocedure.4. Selecteren van ingediende tenders waarvoor de buurt mag stemmen.5. Gekozen partij voert het door de buurt gevormde project uit.De buurt geeft hiermee, bottom-up, sturing aan een project in de buurt dat dus in opdracht van de buurt wordt uitgevoerd.De gemeente werkt bij een Buurttender faciliterend, zowel financieel als praktisch. De financiële middelen voor de uitvoering van het gekozen buurtproject komen van de gemeente (uit bijvoorbeeld een participatiebudget, initiatievenfonds of buurtbudget) maar de buurt beslist hoe dat geld besteed wordt.Meer informatie urbanvillagers.org/buurttender.

Vernieuwend

De Buurttender is vernieuwend omdat het een hele buurt of wijk een aanbesteding laat doen. Daarbij is de buurt inhoudelijk sturend maar niet financieel verantwoordelijk. Dat betekent dat iedereen kan meedoen, zonder de last van aanbestedingen die bijv. binnen een coöperatie worden gedaan. Daarbij kan de betrokkenheid van mensen divers zijn: van zeer betrokken bij de Focusgroep die zich bezighouden met de aanbestedingstekst, tot mensen die bijdragen aan de pool van ideeën tijdens een brainstormavond in de buurt.

Impact

Zoals al genoemd, krijgt een buurt meer zeggenschap over publiek geld bestemd voor hun buurt. Maar in lang niet alle gemeentes is duidelijk of toegekend waarover een buurt zelf kan beslissen. Een gemeente wordt met een Buurttender min of meer gedwongen hierover na te denken.Het laten horen van de stem van de buurt (welke prioriteiten zien zij), het laten opstellen van een aanbesteding (aan welke richtlijnen vindt de buurt dat het project moet voldoe) en het laten beslissen over de partij die het project uiteindelijk mag uitvoeren en dus het ‘buurtbudget’ krijgt, geeft aan hoeveel impact het traject Buurttender heeft. Daarnaast, als bijvangst, zorgt het voor veel ontmoeting en gespreksstof op straat.Merkbaar over drie jaar?Als er eenmalig een Buurttender wordt gedaan, kan het project dat er uitkomt misschien over drie jaar nog steeds lopen (helemaal afhankelijk van wat de buurt voorstelt).Als een Buurttender vaker wordt gedaan in dezelfde buurt:Mensen in de wijk zijn gewend zelf te kunnen beslissen.Veel mensen zijn nauw betrokken geweest bij het proces en dus bij hun buurt.Er zijn wisselende groepen bewoners die nauw betrokken zijn waardoor geen vastgeroeste commissies of buurtburgemeesters ontstaan.Er is buurtbudget en beslissingsbevoegdheid ligt bij de buurt.Prioriteiten en problemen worden door de buurt aangegeven en zijn inzichtelijk.Draagt bij aan deliberatieve democratie.        c. Bewoners kunnen zelf een Buurttender traject leiden wanneer zij daartoe worden ‘opgeleid’.

Overdraagbaar

Inmiddels zijn er twee Buurttenders uitgevoerd in twee buurten en staat de derde op stapel. Dit betekent dat het inderdaad op verschillende plekken kan worden uitgevoerd. Als het zich voldoende heeft ontwikkeld, kunnen bewoners worden begeleid in het opzetten van een Buurttender zodat elke buurt het zelf kan doen.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *