G1000 Nijmegen

Thema(s):
Overige experimenten

Ook de oudste stad van Nederland is toe aan democratische vernieuwing. De G1000-epidemie is nog lang niet voorbij. Elke stad die tot nu toe een G1000 organiseerde, geeft zijn eigen draai eraan. Zo ook Nijmegen. Een ‘Raad van Advies’ moet verschillende groepen uit de samenleving enthousiasmeren om mee te doen. De nadruk van hun benadering ligt op persoonlijk contact. Een tweede doel is om het zonder gemeentelijke steun te financieren. Onafhankelijk en verbindend is het motto van de G1000 Nijmegen.

Vernieuwend

G1000 Nijmegen is gebaseerd op het bestaande G1000 concept (zie www.g1000.nu). Echter, is elke stad anders en daarom geeft ook Nijmegen zijn eigen vleugje aan de G1000. Het verschil met andere G1000enden zit hem in:
– ‘Raad van Advies’ aanstellen, waarin personen zitten die verschillende doelgroepen binnen de samenleving kunnen benaderen vanuit hun netwerk. Op deze manier willen we de gehele samenleving benaderen en de G1000 bij ze bekend maken (nadruk dus op persoonlijk contact).
– Streven is om financiering te regelen zonder ondersteuning van de gemeente Nijmegen (geen andere G1000 tot nu toe nog gelukt)

Impact

De impact die de G1000 teweeg brengt is laten zien dat het huidige democratische systeem teveel nadruk legt op zijn eigen structuur en onvoldoende nog luistert naar degenen (burgers) door wie het gekozen is. Met de G1000 willen wij daarom een proces in gang zetten dat enerzijds het politieke systeem weer laat zien waarom zij in het leven is geroepen, anderzijds de burgers weer activeert om eigen initiatief te nemen en te realiseren. Er dient weer meer dialoog te ontstaan tussen gemeente en burger, de kloof dient kleiner te worden. Dit proces zitten we nu in gang, maar zal de aankomende jaren zich verder uitbreiden binnen de gehele samenleving in Nijmegen. Na 3 jaar is de burger zich bewuster van zijn rol en ‘macht’ en maakt hier op een correcte manier gebruik van. De gemeente heeft een faciliterende rol in dit proces en stelt zich dienstbaar op t.o.v. haar samenleving.

Overdraagbaar

De G1000 is als concept al op meerdere plekken geïnitieerd, het is dus al overdraagbaar. G1000 Nijmegen helpt het concept verder ontwikkelen, zodat lessen die geleerd worden ter verbetering van het concept ook in andere steden toegepast kunnen worden. Zodat G1000 steeds succesvoller zullen gaan verlopen.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *