Buurtbesteden

Thema(s):
Overige experimenten

Enkele jaren geleden heeft stadsdeel Oost budgetten vrijgemaakt uit de reguliere welzijnsbegroting en ter beschikking gesteld aan initiatieven die maatschappelijke meerwaarde hebben voor de buurten in Stadsdeel Oost. In verschillende buurten zijn pilots opgestart met maatschappelijk aanbesteden. Om de concurrerende lading van het begrip af te halen zijn we dit buurtbesteden gaan noemen. Het gaat hierbij meer om samenwerking en co-creatie dan om een concurrerend bod. In dezelfde periode is Stadsdeel Oost zich steeds meer gaan richten op gebiedsgericht werken en boden de Indische Buurt Communities een burgerperspectievennota aan. Het opstarten van budgetmonitoring en de ontwikkeling van de buurtbegroting heeft vernieuwing van de democratie in een stroomversnelling gebracht. De verschillende initiatieven uit de buurt spelen in op diverse opgaven en variëren van buurthuizen in zelfbeheer, leer-werktrajecten en zorgcoöperaties tot opvang voor tijdelijk daklozen, ontwikkeling van sociale kaarten etc. Er is een fluïde netwerkvorming ontstaan waarbij diverse bewoners zich aansluiten bij verschillende communities die opereren op allerlei thema’s. Soms werken ze samen, dan weer langs elkaar heen. Stadsdeel Oost wil een stap verder maken en deze bottom up beweging een officiële status geven zonder de regeldruk te verhogen. Het moet leiden tot een reguliere manier van werken die geborgd wordt in de begrotingen en gekoppeld wordt aan de gebiedsplannen die samen met bewoners worden ontwikkeld.

Vernieuwend

In dit plan krijgen bewoners niet alleen de kans om initiatieven te ontwikkelen en uit te voeren. De opgaven waar zij een oplossing voor bieden worden een integraal onderdeel van de reguliere aanpak en het beleid van het stadsdeel.

Impact

Er ontstaat een dynamisch platform waarin bewoners continue deel kunnen nemen, representatief en participatief. Alle partijen, inclusief stadsdeel Oost zijn deelnemers van dit platform. Zo ontstaat er een blijvende integrale aanpak in de buurt en in het beleid waarbij er continue sprake is van co-creatie.

Overdraagbaar

Het borgen van deze werkwijze en aanpak in de begroting en plannen van stadsdeel Oost is een herkenbaar issue voor andere lokale overheden. Het ontwikkelen van buurtbegrotingen en buurtplannen gebeurt al op meerdere plekken. Vaak gaat het nog om tijdelijke experimenten en incidentele budgetten. Van incidenteel naar regulier is vaak een lastige stap. De werkwijze die hier ontwikkeld wordt kan deels – het blijft altijd maatwerk – ook worden toegepast in andere gemeenten

Contact

1 reactie

  • Daniël Botman zegt:

    Dit experiment heeft veel raakvlakken met de vraagstukken van de hackathon in Eindhoven in oktober 2016. De deelnemers hebben challenges 1 en 4 verder uitgewerkt:
    http://country.hack.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *