The Power of Ten

Thema(s):
Overige experimenten

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

De Macht van Tien is een organisatie structuur waarbij mensen lid zijn van een groep op het eerste niveau. Zo’n groep bestaat uit maximaal 10 personen. Vanuit alle groepen wordt een Spreker gekozen, die de eigen groep vertegenwoordigd op het tweede niveau, die bestaat uit de Sprekers van 10 onderliggende groepen. Die groepen op het 10-2 niveau kiezen weer een Spreker die hen vertegenwoordigd op het 10-3 niveau. Op dat niveau vertegenwoordigt een groep tot maximaal 1000 mensen. Op het 10-4 niveau maximaal 10.000 mensen en zo kan het systeem worden uitgebouwd tot het 10-10 niveau. Op dat niveau kan de MvT tot maximaal 10 miljard mensen vertegenwoordigen.De MvT is geen gespreksgroep, maar een organisatie structuur die mensen in staat stelt om de verantwoordelijkheid voor educatie over te nemen van de overheid. Zo wordt de mens zelf verantwoordelijk voor de eigen ontwikkeling. Die verantwoordelijkheid geeft de MvT een concrete reden om te functioneren. Daardoor ontstaat tevens een belangrijk democratisch forum, dat op tien verschillende niveaus kan functioneren. Het kan zich op de laagste niveaus uitspreken over dingen die de rechtstreekse omgeving betreffen en naarmate men hoger in het systeem komt zal de reikwijdte groter worden. Het systeem kan lokaal beginnen en uitgroeien tot een krachtig mandaat gesteund door de burgers.

1. Concreet experiment

In een kleine stad zou de structuur getest kunnen worden. Daar kan de burgerij opgenomen worden in de MvT en directe invloed nemen op het onderwijs in die stad.

2. Lokaal karakter

Het systeem begint klein maar is op te schalen tot volledige grootte.

3. Vernieuwing van lokale democratie

De doelstelling is om te starten met het overnemen van de verantwoordelijkheid voor onderwijs. Allereerst en op de laagste niveaus het basis onderwijs, maar naarmate het systeem zich ontwikkeld zal het uitgebreid kunnen worden tot alle vormen van onderwijs. De bedoeling is zeker ook om de belangstelling voor onderwijs ook bij ouderen te stimuleren, zodat we een leven lang gaan leren. Dat is een voorwaarde voor het goed functioneren van een participatieve democratie.

4. Duurzame impact

De structuur zal de democratie blijvend veranderen. Er ontstaat een structuur die naast de overheid zal functioneren met een duidelijke eigen verantwoordelijkheid voor educatie, maar die gevraagd of ongevraagd natuurlijk wel die overheid zal kunnen adviseren over belangwekkende zaken.

5. Grootste uitdaging

Het idee is omschreven in mijn boek de Macht van Tien. Dat wordt in de loop van deze maand ook als e-Book in het Engels uitgegeven. Er moet een begin worden gemaakt om het idee tastbaar te maken. Doel daarvan is het vinden van een startpunt, een gemeente die echt iets helemaal anders wil proberen.

6. Ondersteuningsvraag

Ondersteuning bij het handen en voeten geven aan dit initiatief.

 

 

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *