Brabant Verantwoord Anders

Thema(s):
Overige experimenten

Loes van Zuijlen, sociaal makelaar en kandidaat (Brabant) Stadmaker duurzame en solidaire economie, zoekt draagvlak voor haar burgerinitiatief ‘In Brabant doen we het Verantwoord Anders’. Het initiatief wil een belangrijke bijdrage leveren aan sociale zekerheid in de breedste zin van het woord ten behoeve van alle burgers; als verbindende schakel om het herstel van de economische huishouding op sociaal, ecologisch en financieel gebied mogelijk te maken; als enige juiste bedding voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Vernieuwend

Een concept ter ondersteuning van de decentralisatie in het sociale domein breed, en een hulpmiddel voor de transitie naar een duurzame en solidaire economie met integraal stedelijk voedselbeleid. Ontwikkeld in combinatie met de beste ervaringen van de G1000 formule en de intentie met de D1000 vormt het de verbindende schakel om het herstel van onze economische huishouding op sociaal, ecologisch en financieel gebied mogelijk te maken en de voorwaarde en énige juiste bedding voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Impact

Het is een revolutionair idee geboren uit wens en noodzaak. Door de onderlinge wisselwerking van de deelprojecten, zal het zich voegen tot een complementair systeem wat een belangrijke bijdrage zal leveren aan sociale zekerheid in de breedste zin van het woord voor alle-tonen-burgers binnen BrabantStad.

Overdraagbaar

Dit voorstel voor een andere economie met punten en lokale munt, kan model staan voor iedere stad en/of betekent een bruikbare aanvulling  en verdieping voor bestaande G1000 activiteiten.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *