Wat is de Democratic Challenge?

De Democratic Challenge is een driejarig BZK/VNG-programma (2015-2017) gericht op vernieuwing van de lokale democratie. Het programmateam is per 1 januari 2016 ondergebracht bij de VNG. Het is een bottom-up experimenteerprogramma; lokale experimenten staan centraal. Met de Democratic Challenge verzamelen, bundelen en ondersteunen we experimenten voor vernieuwing van de lokale democratie. We zijn op zoek naar nieuwe en innovatieve vormen. Vormen die passen bij een moderne netwerksamenleving. Dit gebeurt door het uitlokken, in kaart brengen, faciliteren, aansluiten en leren van concrete lokale democratie-experimenten. De ervaringen en lessen van de experimenten vormen input voor lokaal- en Rijksbeleid en worden actief verspreid onder verschillende doelgroepen (waaronder alle gemeenten). Afgelopen jaar hebben 99 experimenten zich aangesloten bij de Democratic Challenge. Op basis van die experimenten zijn 13 thema’s geformuleerd waar kennismakelaars werken aan verbinden, leren en kennisontwikkeling.

Bereikte mijlpalen Fase 1 = 2015

 • 14 april | Oproep/call voor lokale democratie-experimenten op
 • mei/juni Werving en sessies tijdens Doe-Open Festival en Incubatordag
 • 10 juli | 99 lokale democratie-experimenten aanmeldingen
 • 5 oktober | Challenge Festival: 400 deelnemers en 50 deelsessies met o.a. David van Reybrouck en Ronald Plasterk
 • 6 DC-thema’s opgestart | burgerbegroting, democratische vaardigheden, wijkboekhouding, veranderprocessen & overheidsparticipatie, gemeenteraad & zeggenschap en loting & vertegenwoordiging
 • Publicatie en wetenschappelijke reflectie | 99 experimenten in de lokale democratie’

Bereikte mijlpalen Fase 2 = 2016

 • Maatwerkondersteuning | sessies voor experimenten (o.a. financiering, effectmeting, non-usual suspects, deep democracy, sociocratie) voorjaar 2016
 • 24 maart | Democratic Challenge Bootcamp voor de 99 experimenten
 • 7 DC-thema’s opgestart | democratische waarde van initiatief, checks & balances, dorps- en wijkdemocratie, e-democratie, burgerjournalistiek, omgevingswet, regionale democratie.
 • Publicatie en wetenschappelijke reflectie | ‘Democratic Challenge krant’, editie juni 2016
 • Lancering van een nieuwe oproep op een zevental DC-thema’s | 40 nieuwe experimenten over lokale democratievernieuwing
 • 13 oktober | Festival Lokale Democratie 2016
 • Leren en kennisontwikkeling | Per thema in samenwerking met verschillende kennismakelaars
 • Selecteren en ondersteunen van ‘gamechangers’ | Parels voor de lokale democratie en de DC
 • Wetenschappelijke reflectie en verdieping | Platform met wetenschappers
 • Ontwikkeling rode draad | ‘Democratische bril’

Ambities Fase 3 = 2017

 • ‘Van Challenge naar Change’ | Van experiment naar kennis naar beleid
 • (Wetenschappelijke) publicaties | Over de lessen van de experimenten en thema’s
 • Professionaliseringstraject
 • Netwerken lokale democratievernieuwing
 • 10 experimenten worden landelijke voorbeeldprojecten
 • Doorwerking in beleid

Lokale democratie is meer dan lokale politiek

De 99 experimenten gaan over lokale democratie in de breedste zin van het woord; het is een zoektocht naar vormgeving van een lokale democratische samenleving. Dat betekent veel meer dan het functioneren van de gemeenteraad of de lokale politiek. Hieronder de thema’s waar we binnen de Democratic Challenge aandacht aan besteden. Altijd gebaseerd op lokale experimenten. 

DC-thema’s

 1. Dorps- en wijkdemocratie | leerkring en  kennisontwikkeling
 2. Gemeenteraad & zeggenschap | community of practice en kennisontwikkeling
 3. E-democratie | leren en kennisontwikkeling
 4. Democratische vaardigheden | ondersteuning en kennisontwikkeling (afgerond)
 5. Burgerbegroting | leerkring (afgerond)
 6. Wijkboekhouding | leerkring (afgerond)
 7. Checks & balances | onderzoek en reflectie
 8. Burgerjournalistiek inventarisatie en kennisontwikkeling (afgerond)
 9. Loting & vertegenwoordiging | expertmeetings en uitwisseling (afgerond)
 10. Democratische waarde van initiatief | bijeenkomsten met experts en platforms (afgerond)
 11. Veranderprocessen & overheidsparticipatie | ontwerp- en leerkring (afgerond)
 12. Omgevingswet | leerkring en kennisontwikkeling
 13. Regionale democratie | in ontwikkeling

Hierbij wordt samengewerkt met verschillende organisaties zoals de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur, de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen, Landelijke Platform Buurt- en wijkgericht werken, verschillende universiteiten, Instituut voor Publieke Waarden, De Rode Wouw, Netdem, De Coöperatieve Samenleving, Vereniging voor Griffiers en Raadslid.nu.

De Democratic Challenge binnen de VNG

Binnen de VNG wordt samengewerkt met Lokale Democratie in Beweging, de beroepsverenigingen, KING en verschillende VNG-commissies.

Blijf op de hoogte van de experimenten en opgedane kennis via onze nieuwsbrief. Inschrijven kan via de website en voor meer informatie, mail naar .

Bent of kent u een lokaal democratie-experiment dat past bij de thema’s van de Challenge? Wij komen graag eens langs om met u te praten!

Contact

Jornt van Zuylen | 

 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.