Wij Delfshaven

Thema(s):
Democratische waarde van initiatief

WIJ Delfshaven is in december 2013 ontstaan als een netwerk van bewonersinitiatieven en zelforganisaties in reactie op het verdwijnen van het deelgemeentebestel en de komst van de gebiedscommissies. Het burgerinitiatief probeert mensen actief te betrekken bij lokale politieke besluitvorming. Via de Democratic Challenge komt WIJ Delfshaven graag in contact met experts die hun businessmodel kunnen versterken en vergelijkbare initiatieven om ervaringen te delen.

Vernieuwend

WIJ Delfshaven is geen politieke partij maar spreekt soms wel de taal van de politiek om de kracht van burgerkracht een stem in de stad te geven. Waar gevestigde politieke partijen zich over het algemeen richten op representatie, stukken lezen en ja of nee zeggen is WIJ onderdeel van de doe-democratie. WIJ vindt politiek te belangrijk om alleen aan politici over te laten en wil mensen die dat willen en kunnen zoveel mogelijk zeggenschap over hun eigen omgeving laten hebben. WIJ gaat daarbij uit van aanwezige lokale energie, kennis en ervaring als basis voor beleid en actie. Vanuit deze omkering van het huidige democratische stelsel zoekt WIJ actief naar verbinding met top-down geformuleerde ambities en uitdagingen.

Impact

We zien nu al de impact van WIJ Delfshaven; veel van wat we zeggen, publiceren en doen wordt overal in de stad overgenomen. Onze nieuwsbrief wordt grif gelezen en met name het twitteraccount wordt binnen en buiten Rotterdam goed gevolgd (1.100+). Maar ons doel is dat in heel Rotterdam over drie jaar collectieve netwerken van bewoners minimaal de helft van het lokaal bestuur vormen naast politieke partijen. In welke vorm dan ook; wijkraden, coöperaties of een doorontwikkeling van de huidige gebiedscommissies. Hiermee kan er een gezonde balans tussen samenwerking van onderop en van bovenaf ontstaan die bewoners de ruimte geeft om op laagdrempelige manier uiting te geven aan betrokkenheid bij de wijk. Dit stelt mensen in staat om zelf onderdeel te zijn van de politiek in plaats van deze moedeloos op afstand te plaatsen.

Overdraagbaar

Dit is 1 van de centrale vragen die we in het kader van de democratic challenge stellen. Hoe zorgen we er voor dat in Rotterdam (en daarbuiten) meer mensen zich met lokale politiek en besluitvorming bezig willen en kunnen houden. Dat doen we nu door het te laten zien in wat we doen, daar over te schrijven, op conferenties over te spreken en andere initiatiefnemers te verbinden en stimuleren. Wellicht kunnen we meer doen, zijn we heel benieuwd naar maar beseffen ook dat onze (overgrote deel vrijwillige) tijd beperkt is.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *