Samenlevingsplatform Voor Mekaar

Thema(s):
Democratische waarde van initiatief

De koersgroep ‘Oldebroek voor Mekaar’ en de gemeente Oldebroek willen een samenlevingsplatform ontwikkelen om burgerinitiatieven te ondersteunen die gericht zijn op het uitwisselen van ideeën en het discussiëren over actuele onderwerpen. Oldebroek voor Mekaar online is een gemeenschapsplatform dat verbindt en waar oplossingen gevonden worden. De samenleving neemt de regie. Daarmee sluit dit idee goed aan op de participatie democratie. Het initiatief vraagt expertise op het gebied van het ontwikkelen van hun businessmodel.

Vernieuwend

Het vernieuwende zit in de volgende kenmerken:

Het platform wordt van onderop opgebouwd met betrokkenen / initiatiefnemers

Het wordt een platform van de samenleving, gefaciliteerd door de partners Koersgroep, Lokale Omroep en gemeente. Een grote rol voor de gebruikers, deelnemers.

Het eigenaarschap blijft lokaal; niet een pakket in handen van een leverancier. Geen directe afhankelijkheid van een derde partij / ontwikkelaar.

Verbinding fysiek en digitaal; de werkelijke wereld en de virtuele wereld. Gebruik maken van fysieke en digitale middelen en sociale media.

Het concept is actiegericht; agenderen – medestanders vinden, aansluiten en aan de slag gaan.

Impact

Over drie jaar is het platform gegroeid en doorontwikkeld. Het is het lokale platform waarmee en waarop inwoners en organisaties hun activiteiten en initiatieven delen, de dialoog aangaan, samen plannen maken en fysieke en sociale producten en diensten realiseren. Het is een gemeenschapsplatform dat verbindt en waar oplossingen gevonden worden en zaken geregeld. De samenleving neemt de regie. De gemeente is partner en sluit aan bij de agenda van de inwoners. Horizontale relaties. Naast gemeenschapsvorming door contact, onderlinge hulp, samenwerking is het dus bij uitstek een vorm van nieuwe, participatieve democratie.
Dit past bij het toekomstperspectief van de gemeente, de koersgroep en dorpsgroepen: Oldebroek voor mekaar betekent een ontwikkeling naar zelfsturing door de samenleving.

Overdraagbaar

Het concept is overdraagbaar; d.w.z. overal toepasbaar, maar het vraagt wel om zelf het proces met lokaal betrokkenen te doorlopen en de aanpak en het model toe te spitsen op de eigen situatie, netwerk, initiatiefnemers.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *