Wethoudersbrief

Bouwen aan wederkerig vertrouwen!

Een groep van 17 wethouders van verschillende partijen uit het hele land doet een oproep voor vernieuwing van de lokale democratie bij de verkiezingen op 21 maart 2018.

De wethouders hebben een brief geschreven aan hun collega’s en aan de nieuwe Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met daarin 9 actiepunten. Ze doen oa suggesties voor een maatschappelijk akkoord, een portefeuillehouder lokale democratie, politieke vernieuwing en meer zeggenschap en eigenaarschap bij inwoners. De wethouders roepen collega’s op om met ze mee te denken. Hiervoor wordt op 29 januari in Houten een wethoudersbijeenkomst georganiseerd.

De wethoudersbrief wordt op 6 december om 16:30 uur aangeboden aan Elly van Wageningen, de nieuwe voorzitter van de Wethoudersvereniging en wethouder in Lelystad. Wethouders Ko Scheele (Ommen), Winnie Prins (Zeewolde), Jocko Rensen (Houten) en Doret Tigchelaar (Hattem) zullen de brief namen de groep van 17 aanbieden.

Lees hier de begeleidende brief bij dit initiatief!
Wethouderspamflet1Wethouderspamflet2

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.