DC academie

De Academie (1 & 2 februari)

Professionaliseringsaanbod

OMOOC

De Academie (1 & 2 februari)

Democratic Challenge Academie

Flyer Democratic Challenge Academie (1&2 februari)

Data | 1 & 2 februari (tweedaagse; onder voorbehoud), begin april een terugkomdag (later te plannen)

Intro
Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen van de gemeenteraad, het hoogtepunt van de lokale democratie. Of niet? Hoeveel mensen voelen zich betrokken bij de lokale politiek? Hoe vitaal is de lokale democratie in jouw gemeente? Wij denken dat het hoog tijd is voor een vitalisering: tijd om aan de slag te gaan met nieuwe vormen van meervoudige lokale democratie. Vind jij dat ook? Dan is de Democratic Challenge Academie (DCA) iets voor jou.

Veel gemeenten zoeken naar manieren om de lokale democratie aan te vullen en te verbeteren; denk aan andere vergadervormen, vormen van participatieve democratie, delen van zeggenschap of dorps- en wijkdemocratie. De Democratic Challenge heeft de afgelopen jaren ca. 100 lokale democratie-experimenten gevolgd en leerprocessen georganiseerd. We willen onze lessen graag delen en geven daarom in drie dagen een overzicht over de mooiste experimenten en nieuwste inzichten. Lessen en ervaringen van de mensen en hun experimenten zelf. Inspiratie en handvatten voor jouw eigen project. Daar draait het immers om: wat kan jouw gemeente doen om de democratie te versterken?

Wil jij een bijdrage leveren aan de vernieuwing van de lokale democratie in jouw gemeente? Geloof je in de kracht van de meervoudige democratie waarin niet alleen de raad en college maar ook bewoners, bedrijven en hun initiatieven een belangrijke rol spelen? Grijp dan nu je kans en schrijf je in voor de DCA!

Inhoud
De DCA organiseert een leerproces voor/met ca. 20 lokale vernieuwers. Je leert vooral van elkaar en van ervaringen van andere koplopers en experts en hun experimenten. We leren op drie niveaus:

 1. het democratisch samenspel van gemeente en gemeenschap waar je werkt/woont met spelers als een gemeenteraad, ambtenaren, actieve en afzijdige bewoners;
 2. de casus, het project, het lokale democratie-experiment dat jij zelf inbrengt en wilt uitvoeren;
 3. je eigen ontwikkeling als ‘democratisch professional’ binnen het democratisch samenspel.

Dit allemaal om uiteindelijk te komen tot een concreet plan waar jouw gemeente na de verkiezingen mee aan de slag kan.

Vragen die tijdens de Democratic Challenge Academie aan de orde komen zijn bijvoorbeeld:

 • Wat zijn de kernwaarden van een vitale lokale democratie en hoe kan je die lokaal waarborgen?
 • Wat is jouw democratisch kompas? Welke democratische afwegingen maak jij?
 • Hoe organiseer je een democratisch proces, van beleidsontwikkeling tot -evaluatie?
 • Hoe meet en bewaak je democratische kwaliteit in het lokaal bestuur?
 • Wat zijn democratische proceskaders en wat kan de raad ermee?
 • Hoe zorg je voor inclusieve democratie waarin iedereen (ook unusual suspect) een stem heeft?
 • Wanneer is een bewonersinitiatief democratisch en wanneer niet? En is dat belangrijk?
 • Hoe en op welke voorwaarden kan je zeggenschap delen met bewoners?

 

Programma

Concreet: hoe ziet de Democratic Challenge Academie er inhoudelijk uit?

De DCA bestaat uit één tweedaagse (1 en 2 februari 2018) en daarna nog 2 terugkommiddagen (eind februari en april). In totaal dus 6 dagdelen. Hieronder een korte toelichting op het programma per dagdeel:

 • 1 februari (ochtend): Kennismaking met de groep, de projecten en het democratische kompas. We beginnen met het maken van een analyse/reflectie: wat zijn de democratische waarden en hoe geef je daar invulling aan? En hoe democratisch is jouw gemeente en hoe democratisch ben jijzelf?
 • 1 februari (middag/avond): Leren van anderen. Legio voorbeelden van succesvolle DC-experimenten passeren de revue. Gebruik de inspiratie voor je eigen project. Op welke manieren kun je de democratie vernieuwen in jouw gemeente en hoe betrek je alle uiteenlopende standpunten hierin?
 • 2 februari (ochtend): We gaan verder met concrete aanknopingspunten. We verdiepen ons in hoe je participatie organiseert en wat de rollen zijn van de verschillende partijen. Wat is jouw rol? Hoe ga je om met bijvoorbeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheid? Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op?
 • 2 februari (middag): Het is tijd voor actie! Neem de lessen van de twee dagen mee en maak voor jezelf een afvinklijst voor jezelf. Wat worden voor jou de eerste stappen om jouw project te realiseren? We eindigen met een korte pitch, waarbij je nog tips en tricks meekrijgt van publiek professionals.

Na de tweedaagse ga je aan de slag met je eigen democratisch project. Je leest het goed: je neemt je eigen huiswerk mee. Tussentijds kan een team van de Democratic Challenge je ondersteunen. Op de terugkomdag staan we stil bij de gang van zaken, de praktijkworstelingen en nieuwe inzichten. Uiteindelijk kijk je terug op het ontwikkeltraject dat je hebt doorgemaakt.

Werken aan je eigen project: waar moet jouw casus/project aan voldoen?
Om de DCA te laten slagen is het belangrijk dat je een eigen casus en bijbehorende motivatie voor die casus naar ons opstuurt. Waar wil jij aan werken tijdens de DCA en daarna? Een casus waar jouw gemeente wat aan heeft na de gemeenteraadsverkiezingen. Concreet moet er in de casus aandacht besteedt worden aan de ‘wie-, wat-, waar- en waarom-vraag’ en moet het gaan om lokale democratievernieuwing.

Wat brengt de DCA jou?
De belangrijkste opbrengst is dat je naar huis gaat met een concreet plan van aanpak voor lokale democratievernieuwing voor het nieuwe gemeentebestuur. Daarnaast biedt de DCA ook nog:

 • begeleiding van ervaringsdeskundigen en experts;
 • inspiratie, kennis en expertise op het gebied van vernieuwing van de lokale democratie;
 • vergroting van je netwerk;
 • een omgeving waarin je tot nieuwe inzichten kunt komen.

Voor wie is de DCA?
De DCA is voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren die aan de slag willen met vernieuwing van de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen. Voor bestuurders, raadsleden en ambtenaren die het anders willen doen, die willen experimenteren en willen vernieuwen. Voor de griffie, gemeentesecretarissen en burgemeesters die uitgedaagd willen worde en die verder durven en willen kijken.

Het is niet noodzakelijk, maar het heeft wel de voorkeur wanneer jij je aanmeldt met een of twee collega’s uit dezelfde gemeente; het liefst vanuit verschillende functies/rollen (bijvoorbeeld twee ambtenaren en een gemeenteraadslid of een wethouder en een griffier). Buiten dat het van toegevoegde waarde is voor jouw project, sta je met zijn tweeën of drieën sterker dan alleen en kunnen jullie samen de aanjagers worden in jullie gemeente.

 

Inschrijven

 Aanmelden voor de DCA?
Ben je enthousiast? Sta je te springen om met experts en deskundigen jouw case in jouw gemeente op te pakken? Meld je dan aan via www.vngacademie.nl.

Zodra we de aanmelding ontvangen hebben nemen we contact met u op over het verdere verloop. Op basis van de input stemmen de docenten en sprekers het programma specifiek af op de leer- en informatiebehoefte van de deelnemers. Elke module kent ook een digitale evaluatie.

Investering
De kosten voor het gehele DCA-traject zijn € 1500,- (de tweedaagse + de twee terugkomdagen). We bieden een korting van € 250,- per persoon voor een tweede en derde deelnemer uit dezelfde gemeente. Bij bovenstaande prijs is inbegrepen:

 • 2,5 lesdagen onder begeleiding van experts, koplopers en ervaringsdeskundigen;
 • 1 hotelovernachting tijdens de twee-daagse;
 • eten & drinken;
 • een aantal uitdagende middag- en avondactiviteiten;
 • een op maat gemaakt plan van aanpak aan de hand van jouw casus uit jouw gemeente.

De prijs is exclusief de eigen reis naar de locatie, extra (alcoholische) dranken en 21% btw. De gemeente kan de btw terugvorderen via het btw-compensatiefonds.

Inschrijven
Uiterlijk één week voor de aanvang van de DCA ontvang je een bevestiging. De inschrijving is bindend. Registratie in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens aangemeld bij het CBP op 24 juli 2002, meldingsnummer m-1026707.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de logistiek en organisatie van de Democratic Challenge Academie kunt u contact opnemen met:
VNG Academie
Postbus 30435
2500 GK Den Haag
tel: 070-3738492
e-mail: vngacademie@vng.nl

DCA flyer header

 

 

 

De Democratic Challenge is een initiatief van het ministerie van BZK, uitgevoerd door de VNG.