Van buurtplatforms naar buurtnetwerken

Thema(s):
Dorps- en wijkdemocratie

Waarom levert jouw experiment een bijdrage aan dit thema?

Eind 2015 heeft een werkgroep van de bestaande buurtplatforms zelf een visie geschreven over hun toekomstige rol en taken als buurtnetwerken. (deze visie is vastgelegd in het 'buurtnetblad' dat naar het emailadres wordt gestuurd) Met deze visie breken zij daadwerkelijk met het verleden waarin ze de vaste gesprekspartner waren van de gemeente in buurten. Zij willen de spil worden van de buurt, waarin het eigenaarschap van de buurtbewoners centraal staat. In grote lijnen betekent dit dat zij samen met de buurt een toekomstvisie willen maken op zowel sociaal als fysiek gebied, waarbij ze ook kijken wat de buurt op eigen kracht kan realiseren. Het streven is om zoveel mogelijk buurtbewoners te bereiken. Met deze kanteling willen zij een gelijkwaardige partner worden van de gemeente, dus pro-actief in plaats van reactief. De buurtplatforms hebben de gemeente gevraagd om – zonder over te nemen – de ontwikkeling van de buurtnetwerken te faciliteren en hiervoor ook opbouwwerk in te zetten.

1. Concreet experiment

Het college en de gemeenteraad zijn zeer enthousiast over de visie van buurtnetwerken. Het heeft geleid tot het opheffen van de oude manier van buurtgericht werken en de invoering van nieuwe werkwijzen gericht op zelfsturing. Ook het subsidiebeleid is hier op afgestemd. De huidige buurtplatforms worden dit jaar actief gefaciliteerd in de ontwikkeling van buurtnetwerken, waarbij wordt aangesloten bij hun vraag. Het programma is dus samen ontwikkeld. Op dit moment hebben de eerste workshops plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat de ondersteuning van toekomstige buurtnetwerken (kunnen straks ook andere bewonersorganisaties zijn) nog verbeterd/uitgebreid kan worden. De aanpak is nl fragiel. Daarbij moet er ook meer aandacht komen voor de rol van de raads- en collegeleden.

2. Lokaal karakter

Het gaat om alle Maastrichtse buurten, 43 in totaal.

3. Vernieuwing van lokale democratie

Het principe van buurtnetwerken werkt aan het fundament van de democratie. Buurten die zelf zeggenschap nemen en krijgen over hun eigen leefomgeving, waarbij er een goed onderscheid is gemaakt over de rol van de buurt én de rol van de gemeente. Dat is ook een geheel nieuw voor de gemeenteraad die nog zoekende is naar wat dit voor hun betekent. Theorie en praktijk zijn hierbij 2 verschillende zaken en dat is ook merkbaar.

4. Duurzame impact

Het gaat daadwerkelijk om een structurele verandering in de verhouding bewonersorganisaties – gemeente (raadsleden – collegeleden én ambtenaren).

5. Grootste uitdaging

Voor 01-01- 2017 moeten de huidige buurtplatforms aangeven of zich definitief willen doorontwikkelen naar buurtnetwerken. Daarna kunnen ook andere bewonersorganisaties een beroep doen op ondersteuning (financieel en immaterieel). Zeer belangrijk is dat de buurtplatforms deze beslissing op de juiste argumenten kunnen maken en goed weten wat een buurtnetwerk inhoudt. Daarnaast is het belangrijk is dat we het van onderop ontstaande concept van buurtnetwerken op een zodanige manier aan de stad kunnen communiceren dat ook andere inwoners hier weet van hebben en wellicht enthousiast worden. Volgend jaar kunnen namelijk ook nieuwe bewonersorganisaties worden toegelaten.

6. Ondersteuningsvraag

We hebben, zowel de gemeente en de buurtplatforms als de stad, inspiratie en kennis nodig! En helpen om te enthousiasmeren.

Welke partijen van binnen de gemeente zijn betrokken bij het experiment?

cluster zelfsturing

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment? 

buurtplatforms (34)

 

Contact

2 reacties

  • pj.diepenhorst zegt:

    Omdenkcafe in Maastricht

  • Daniël Botman zegt:

    Een zelfstandige Amerikaanse activist stelt voor dat burgers de verantwoordelijkheid krijgen om in hun wijk het overheidsbeleid uit te voeren. Hierdoor raken de burgers meer betrokken raken bij de besluitvorming:
    http://hugequestions.com/Eric/Social_Tech/Society-12.html#participate

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *