KHOR II

Thema(s):
Dorps- en wijkdemocratie

1. Concreet experiment

KHOR II wil als sociaal kunstwerk een bijdrage leveren aan de sociaal- maatschappelijke, economische en culturele kwaliteit van vooruitstrevende wijken en dorpen. KHOR II is een Do-It- Together (DIT)-theaterinstallatie in de vorm van een groot bouwpakket. Dit bouwpakket verschijnt als uit het niets op het centrale plein van een stad, wijk of dorp. KHOR II bestaat uit een PROLOOG, drie akten (BOUW, SPEEL en DEEL) en een EPILOOG.

De bewoners van een wijk of stadsdeel bouwen met elkaar in de openbare ruimte een houten theaterpaviljoen binnen de loop van één dag . Ze voeren hier samen sociaal-culturele activiteiten in uit en gebruiken het als platform om hun duurzame gemeenschap zelf vorm te geven. Het paviljoen stelt hen zo in staat om grip te krijgen op complexe democratische processen en daagt hen uit om positie in te nemen.

KHOR II biedt:

 • Een activiteit in het hart van de publieke ruimte, waarin bewoners binnen 1 dag zelf een houten paviljoen
 • opbouwen, en daarmee een fysiek centrum van hun gemeenschap creëren. (BOUW)
 • Een laagdrempelig theaterstuk dat bewoners aan de hand van een simpele handleiding zelf uitvoeren en dat
 • vragen over democratie op een speelse wijze aan de orde stelt. (SPEEL)
 • Drie gemodereerde sessies, die voor alle bewoners toegankelijk zijn en waarin de vraag: Hoe bouwen jullie een gemeenschap? tot nieuwe democratische inzichten, processen en initiatieven kan leiden. (DEEL)
 • Een gedegen kader dat draagvlak creëert en lokaal de betrokkenheid van organisaties, bedrijven en burgers stimuleert.
 • Een tijdelijk kunstobject met de potentie om een langdurig vernieuwingsproces in gang te zetten.

2. Lokaal karakter

Met KHOR II richt TAAT de aandacht op het plein als het sociaal, economisch en politiek centrum van een lokale gemeenschap. Met DEEL wordt het proces van gemeenschapsvorming, dat is begonnen met BOUW en is gethematiseerd in SPEEL, afgerond met de vraag: Hoe bouwen jullie een gemeenschap? In drie bijeenkomsten, die in het paviljoen plaatsvinden, wordt met de lokale gemeenschap gewerkt aan strategieën, methoden en initiatieven die bijdragen aan een sterkere sociale cohesie en gemeenschapszin. Het doel is niet de discussie op zich maar het bewerkstelligen van een mentaliteitsverandering ten aanzien van samenleven, delen en verantwoordelijkheid die direct op buurtniveau effect heeft.

3. Vernieuwing van lokale democratie

KHOR II is een architectuur-als- theater project waarmee het Nederlands-Belgische collectief TAAT de uitdaging van de openbare ruimte opzoekt en het plein als decor kiest. TAAT ziet het plein als een vergeten culturele dimensie en gaat op zoek naar de idee van een gemeenschap die fysiek verbonden is met een centrale plek. KHOR II verbindt op een unieke manier sociale ontwikkeling met hedendaagse kunst. Met een combinatie van theater en architectuur wordt het gesprek over actuele vraagstukken omtrent gemeenschapszin, participatie en culturele diversiteit op een speelse en directe manier in de samenleving geplaatst. Om de brug te slaan tussen artistieke integriteit en sociale urgentie
 werkt TAAT samen met Movisie, Angl, Stadvogels en Stipo.

4. Duurzame impact

De beoogde impact van KHOR II is:

 • Een directe dialoog tussen verschillende partijen: overheid en burgers en burgers onderling. [VERBINDEN]
 • Directe ontmoetingen tussen uiteenlopende bevolkingsgroepen: autochtonen, nieuwkomers, jongeren, ouderen,…[VERBINDEN]
 • Direct een tijdelijke gemeenschap die aanzet geeft tot duurzame verbindingen. [BOUWEN]
 • De mogelijkheid om ‘papieren structuren’ (beleidsambities) om te zetten in ‘concrete’ structuren. (daadkracht/actie). [DOENDENKEN]
 • Een open proces met een fysiek eindresultaat. [CONCRETISEREN]
 • Bewezen en ervaren kwaliteit. [INSPIREREN]
 • Een hoog multiplier-effect. [INSPIREREN]

5. Grootste uitdaging

Om het proces constructief te houden zonder de agenda te bepalen. Daarbij is de vraag hoe we diversiteit kunnen faciliteren als ook de verlangens van de lokale gemeenschap. Hoe kunnen we met KHOR II ondersteunend zijn aan die lokale verlangens en niet sturend.

6. Ondersteuningsvraag

De eerste twee delen van KHOR II, BOUW en SPEEL zijn al meerdere keren getest. DEEL is in ontwikkeling. Voor DEEL is het essentieel om een verbinding te maken met de specifieke context. Om DEEL (en dus KHOR II) succesvol te laten zijn, is het creëren van betrokkenheid bij het project in een vroeg stadium essentieel. TAAT zal voor dit proces van betrokkenheid creëren samenwerken met een Stipo.

 De taak van Stipo is het ontwikkelen en uitvoeren van een model waarmee in de aanloopfase naar het verschijnen van het bouwpakket betrokkenheid wordt gecreëerd voor KHOR II. Daarbij worden contacten gelegd met lokale organisaties en stakeholders die er voor zorgen dat de gemeenschap rond het plein KHOR II als een plek gaat gebruiken voor ontmoeten en delen. De belangrijkste ondersteuningsvraag is hoe we vanuit DEEL een organische overgang naar een vervolgtraject kunnen bewerkstelligen.

 

 

Welke partijen van buiten de gemeente zijn betrokken bij het experiment? (

Movisie, Stipo, Angl, Stadvogels

 

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *