Thinkin

Thema(s):
E-democratie

Democratie evolueert. Niet omdat het een eigen interne “logica” heeft, maar omdat burgers dat willen. Zo is op een bepaald moment de representatieve democratie, in verschillende vormen ontstaan. Die functioneert nu omdat het een bepaalde mate van efficiëntie biedt: niet iedereen hoeft zich overal mee te bemoeien.
De twee grootste aannames bij representatieve democratie zijn: de gekozen vertegenwoordigers weten wat de problematieken van de verschillende dossiers zijn, en ze kennen onze voorkeuren zodat ze kunnen beslissen. Kennis van feiten en kennis van onze voorkeuren.
Kennis van feiten, betekent vandaag de dag ook inzien dat sommige belangen van de burgers het best kunnen worden behartigt als zaken boven het niveau van één gemeente worden geregeld. Hoe houden onze volksvertegenwoordigers dan grip op die dossiers, en hoe geven zij vorm aan het uitspreken van onze voorkeuren?
Wat dus op lokaal gemeentelijk niveau aan democratisch gehalte kan worden gewonnen, zouden we weer inleveren op het niveau daarboven? Dat lijkt me niet handig. Da’s een stap vooruit en dan weer één (of twee?) terug?
Thinkin is een sociaal communicatie proces dat is herontworpen (patent aanvraag nr 2013800) op basis van een meerderheid van de lessen van wat er allemaal sub-optimaal verloopt bij de huidige gang van zaken. Bij sociale communicatie- en persoonlijke beslisprocessen daarbinnen blijft veel kennis onbenut, verloopt het proces inefficiënt en komt er soms gewoon het verkeerde uit, namelijk niet wat de groep eigenlijk wilde. Het Thinkin proces, dat beschikbaar is in een beveiligde apparaat-onafhankelijke digitale omgeving is er op gericht om iedereen plaats-onafhankelijk, en tijds-flexibeler toegang te geven tot het politiek proces. Meedenken kan van achter de keukentafel, vanuit het verzorgingstehuis, door de ambulance-chauffeur die dienst heeft (en gelukkig nog niks te doen) of door mensen uit jouw gemeente die op zakenreis zijn, of marinepersoneel op zee worden gebruikt. Geen mening gaat verloren.
Thinkin is in staat om op twee nieuwe en beklijvende manieren een bijdrage te leveren aan de lokale politiek: door e-debat en door een re-fair-rendum aan te bieden aan alle burgers, jong en oud.
E-debat zorgt ervoor dat meer kennis van betrokken burgers beschikbaar komt voor de politiek, zowel wat betreft feiten als wat betreft voorkeuren. Maar E-debat zorgt er vooral voor dat iedereen die meedoet een gelijke invloed heeft op het eindresultaat. Invloed heeft los van reputatie, vrij van zorgen over de repercussie in een gemeenschap en altijd alleen via positieve feedback. Een re-fair-rendum, dat alleen mogelijk is via het proces van Thinkin en borgt dat bij een referendum de meerderheid ook altijd in hun eigen formulering een opdracht kan toevoegen. Tegelijkertijd is er de afspraak dat de formulering die de verliezende minderheid meegeeft ook in het uit te voeren besluit een plaats zal krijgen. Het is in die zin heel erg Nederlands dat we als betrokkenen de kans krijgen om extra onderhandelruimte toe te voegen in het uitvoeringsproces. Sturen wordt dus net iets makkelijker en tegelijkertijd democratischer.
Dit mechanisme van e-debat en re-fair-rendum, komen tevens ter beschikking aan de gemeenten die in een samenwerkingsverband deelneemt en waar zowel de raadsleden als de burgers van de verschillende gemeenten meer invloed op de uitvoering krijgen.
Zo krijgen burgers of houden raadsleden namens burgers beter grip op wat er in de gemeente echt toe doet. Zo kunnen burgers zelf thema’s aankaarten, kunnen ze raadsleden terzijde staan met kennis en advies, of los van de overheid maar wel met meenemen van de echte mening van een zelfgekozen groep, zelf aan de slag gaan met wat zij willen regelen.
Die groep wordt namelijk door de thema-aansnijder, of vraag-steller, of rond-vrager bepaald. Als je een keer met alleen je vriendjes een rondje wil e-debatten, prima. Als je alle jeugd van tussen de 12 en 18 wilt spreken, kan dat ook. Wil je alleen de bewoners van de woningcorporatie-woningen in wijk X iets wilt voorleggen is dat ook mogelijk en jouw keuze. Het debat is met jouw groep, en levert een mening van alleen die gecontroleerde groep op. Bij een re-fair-rendum kun je dus kiezen om jongeren mee te laten doen, maar die keuze is aan jou. Wil je alleen de scholieren van een bepaalde vereniging ergens naar vragen, is dat een keuze die jij maakt.
Het e-debat en het re-fair-rendum kunnen een structurele plaats gaan innemen in zaken vallend onder Gemeentewet art. 150, bijvoorbeeld. Zo kan, bijvoorbeeld, iedere derde dinsdag van de maand een gemeentevraag gesteld worden, die dan een week later beantwoord is en vervolgens met betrokken burgers in een raadscie of de raad besproken wordt. Dat zijn allemaal lokale invullingen, zonder verplichtend karakter.
En zo wordt dus niet alleen veel gerichter over voorkeuren gesproken, of over feiten, maar ook veel democratischer omdat iedereen een gelijke stem krijgt in het debat. En efficiënte gezamenlijke oplossingen zijn nog steeds stuurbaar door burgers zelf.
Dus we gaan er niet één stap op vooruit, maar twee, of zelfs drie?
Beter bestuur door Thinkin.

Vernieuwend

• Via Thinkin doet iedereen mee, en spreekt iedereen voor zichzelf, zonder dat een zelfaangewezen woordvoerder voor hem of haar kan spreken.
• Iedereen krijgt voldoende tijd om goed over zijn of haar bijdrage en over de bijdragen van anderen na te denken.
• Alles gaat op basis van volledige gelijkheid binnen het proces.
• Er komt een concreet rapport uit met de antwoorden die de groep als beste heeft aangewezen, in onderlinge samenhang.
• Je kunt meedoen als het onderwerp je aanstaat, zo niet, even goede vrienden.
• Snij ook gerust zelf een onderwerp aan dat je na aan het hart ligt.
• In te bedden in meningsvormingsprocessen met of zonder overheid.
• Te gebruiken voor beleidsvoorbereiding, besluitvorming en in de uitvoering.
• Gericht op zowel feitelijke kennis als voor het bepalen en uitspreken van voorkeuren.
• Bruikbaar binnen de raad, binnen het ambtelijk apparaat, onder burgers, tussen al die partijen, en met buurgemeenten.
• Erg Nederlandse manier van met referenda omgaan: een re-fair-rendum waarin altijd de nuances die de winnaars aanbrengen zowel als de stem van de minderheid worden toegevoegd aan het besluit. Uitvoeringsruimte met dank aan de burger.
• Nederlandse Patent aanvraag loopt (nummer 2013800).
• Kan een geformaliseerd worden tot onderdeel van reguliere lokale processen.
• Iedereen in de gemeente kan zeggen dat hij of zij elke dag meetelt in de politiek.
• Je kunt als burger zelfs aangeven aan welke besluiten jouw bijdrage een doorslaggevende draai heeft gegeven.
• Individuele raadsleden kunnen beter verantwoorden wat hun bijdrage aan het proces was: begeleider, initiator, etc
• Lokale politiek terug in de handen van burgers.

Impact

Het e-debat en het re-fair-rendum kunnen een structurele plaats gaan innemen in zaken vallend onder Gemeentewet art. 150, bijvoorbeeld. Zo kan, bijvoorbeeld, iedere derde dinsdag van de maand een gemeentevraag gesteld worden, die dan een week later beantwoord is en vervolgens met betrokken burgers in een raadscie of de raad besproken wordt. Dat zijn allemaal lokale invullingen, zonder verplichtend karakter.

De ruimte kan gecreeerd worden om het proces op te nemen in de Gemeentewet.

Overdraagbaar

Iedere gemeente kan indien zij wenst toegang krijgen tot deze oplossing. De specifieke inrichting kan op gemeentelijk niveau worden bepaald, dus er is altijd ruimte voor lokaal initiatief en lokale kleur. Na een opstartfase van tussen een paar weken en altijd minder dan een half jaar zullen 99% procent alle betrokkenen met het grootste gemak van het proces gebruik kunnen maken.

Contact

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *